Hvem vi er

 

 

Partnere

     
         

 

 

 

 

Anders Kofoed-Wiuff
Partner, MSc

 • Analyser af energisystemer

 • Miljøomkostninger og lovgivning om CO2-reduktion
 • Langsigtede energi- og klimascenarier
 • Udvikling og anvendelse af modeller af energisystemer
 • Samarbejde mellem myndigheder og energiselskaber

 

 

 

 

Hans Henrik Lindboe

 

Hans Henrik Lindboe
Partner, Civilingeniør

 • Systemanalyse og scenarier

 • Håndtering af forsyningssikkerhed i et liberaliseret elmarked

 • Teknologier for vedvarende energi

 • CO2-virkemidler og virkemidler til fremme af vedvarende energi

 • Udvikling af varmesektoren til fremtidige krav

 

Kort CV - akw@eaea.dk - T: 60 39 17 03

   

Kort CV - hhl@eaea.dk - T: 60 39 17 04

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

 

 

Jesper Troelsgaard Werling

Partner, Civilingeniør

 • Analyser og planlægning af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • El- og varmeproduktionsteknologier
 • Forbrændings- og forgasningsteknologier

 • Planlægning og regulering af fjernvarmesektoren
 • Projektledelse

 

 

Lars Bregnbæk

 

Lars Møllenbach Bregnbæk

Partner, Civilingeniør og MBA

 • Modellering af energisystemer

 • Økonomisk ligevægtsmodellering

 • Matematisk programmering

 • Operationsanalyse

   

   

   

 

Kort CV - jw@eaea.dk - T: 60 39 17 05

   

Kort CV - lb@eaea.dk - T: 60 39 17 06

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Mikael Togeby

 

Mikael Togeby

Partner, Civilingeniør og PhD

 • Prisfølsomt elforbrug, energibesparelser, elmarkedsanalyser

 • Prognoser for og analyser af elforbruget, statistiske analyser

 • Analyser af teknologier og energisystemet på langt sigt

 • Evaluering af virkemidler

 • Forskning, udvikling og demonstration

 

 

 


 

Kort CV - mt@eaea.dk - T: 60 39 17 07

     
         
         
  ___________________________________________      
         
         
 

Konsulenter

     
         
 

Alberto Dalla Riva

 

Alberto Dalla Riva

Konsulent, Civilingeniør

 

 • Vindenergi og vind integration
 • Energi modellering og -analyse
 • Vedvarende energiteknologier

 

 

 

 

   

Niels Christian Bang

 

Christian Bang

Seniorkonsulent, Cand.techn.soc., LLB, BCom

 • Biomasse ressourcer og udnyttelse
 • Intelligent elforbrug, elbiler, og elmarkedsanalyser
 • CO2-lagring i forbindelse med olieudvinding
 • Vindkraft og indpasning af vindraft

 

 

 

Kort CV - adr@eaea.dk - T: 60 39 17 13

   

Kort CV - cb@eaea.dk - T: 60 39 17 17

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Ida Stokkebye Christiansen

 

Ida Stokkebye Christiansen (barsel)

Konsulent, Cand.scient.oecon.

 • Energieffektivitet, energisparetjenester og -virkemidler
 • Formidling og kommunikation
 • Hjemmeside og digitale medier
 • Survey og interviews

 

 

   

Jakob Nørgaard Hansen

 

Jakob Nørgaard Hansen
Konsulent, MSc. Economics

 • Analyser af energisystemer
 • Analyser af elmarkedet
 • Tidsserieanalyser

 

 

 

 

Kort CV - isc@eaea.dk - T: 31 65 53 64

   

Kort CV - jnh@eaea.dk - T: 27 83 62 88

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

János Hethey

 

János Hethey
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer 
 • Integration af fluktuerende vedvarende energi i energisystemer
 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Aspekter indenfor økonomisk regulering af energisystemer
 • Elsystemer og tilslutning af vindkraft
 • Energiforbrug i transportsektoren

 

 

   

Jens Frandsen

 

Jens Frandsen

Seniorkonsulent, Datalog

 • Databaseansvarlig
 • Software udvikling
 • IT Strategi

 

 

 

 

Kort CV - jh@eaea.dk - T: 60 39 17 12

   

Kort CV - jfr@eaea.dk - T: 60 35 35 56

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Katja Jensen

 

Katja B. Jensen

Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Modellering af energisystemer
 • Varmelastfordeling og planlægning
 • Matematisk programmering
 • Operationsanalyse

 

 

   

Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Energisparetjenester og -virkemidler

 • Evalueringsteori og praktisk evaluering

 • Strategisk energiplanlægning

 • International teknologioverførsel

 

 

Kort CV - kj@eaea.dk - T: 60 39 17 18

   

Kort CV - kdm@eaea.dk - T: 60 39 17 09 

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Lars Pauli Bornak

 

Lars Pauli Bornak

Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Balmorel modelexpert
 • Matematisk modellering og programmering
 • Operationsanalyse
 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer
 • Brændselsprisfremskrivninger i energisektoren
 • Dataanalyse og resultatbehandling

 

   

Martin Kristiansen

 

Martin Kristiansen
Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Varmelastfordeling, planlægning og support
 • Vedvarende energi og integrationstiltag

 

 

 

 

Kort CV - lpb@eaea.dk - T: 60 39 17 11

   

Kort CV - mk@eaea.dk - T: 42 43 18 50

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Morten Tony Hansen

 

Morten Tony Hansen

Seniorkonsulent, Civilingenør

 • Bioenergi og biobrændsler
 • Forbrænding og termisk forgasning
 • Teknologi, miljø, bæredygtighed, marked og økonomi
 • Strategiske teknologivalg
 • Dansk repræsentant i IEA Bioenergy
 • Energiforbrug og -besparelser i bygninger

 

   

Nina Dupont

 

Nina Dupont
Konsulent, MSc

 • Internationale projekter
 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Systemplanlægning og stokastisk modellering
 • Vedvarende energi og integrationstiltag

 

 

 

 

Kort CV - mth@eaea.dk - T: 31 39 39 92

   

Kort CV - nd@eaea.dk - T: 31 55 50 53

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Nina Stokkendal Poulsen

 

Nina Stokkendal Poulsen
Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Økonomisk regulering
 • Kraftværksteknologi
 • Analyse af transportsektoren i Danmark
 • Analyse af fremtidens affaldsforbrændingssektor

 

   

Søren Poulsen

 

Søren Poulsen
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Solceller - alt omkring anvendelse (QA komponenter/installationer, technical due diligence, kurser, rådgivning, økonomiske overslag, formidling, F&U&D, målinger og test)

 • Varmepumper – QA i installationer, intelligent styring
 • Fleksibelt elforbrug og Smart Grid
 • Elforsyningssystemer – opbygning, analyser, load flow
 • Spændingskvalitet – analyser, beregninger, målinger
 • Forskning, udvikling og demonstration

 

 

 
 

Kort CV - nsp@eaea.dk - T: 28 78 82 05

   

Kort CV - sp@eaea.dk - T: 60 39 17 16

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Vibeke Thyge Frandsen

 

Vibeke Thyge Frandsen
Konsulent, Cand.scient.adm

 • Samspil mellem energiselskaber, systemansvar, myndigheder, det politiske niveau, organisationer mv.

 • Myndighedsbehandling af energiprojekter

 • Formidling, kommunikation

 

   

 

 

 

 

Kort CV - vtf@eaea.dk - T: 22 96 70 42

   

 

         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Administration

     
         
 

Jeannett Beyer

 

Jeannett Beyer
Højere Handelseksamen, Merkonom

 • Administrative opgaver
 • Projektøkonomi
 • HR-opgaver

 

   

 

Maria Chabert

Piccoline

 • Administrative opgaver

 

 

jb@eaea.dk - T: 60 39 17 16

   

mc@eaea.dk - T: 60 39 17 10

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
         
 

Studenter

     
         
 

 

Amalie Tokkesdal

Studentermedarbejder


   

 

Anders Richter Lindén

Juniorkonsulent, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med modellering og analyse af fjernvarmesystemer.


 

at@eaea.dk

   

arl@eaea.dk

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
 

 

     
 

Døgg Durhuus

 

Døgg Durhuus

Juniorkonsulent, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med datahåndtering og analyser af energisystemer herunder vindenergi og energilagring.
 • Redaktion af hjemmesiden.


   

 

Patrick Ekberg

IT studentermedhjælper

 • Læser til datamatiker.
 • Arbejder hos Ea med IT og server drift.


 

dd@eaea.dk

   

pe@eaea.dk

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
 

 

     
 

 

Tommaso Tiozzo Bastianello

Juniorkonsulent, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med modellering og scenarieanalyser.
   

 

Victor Duus Svensson

Juniorkonsulent, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Modellering og analyse af både elektriske og termiske energisystemer.
 

ttb@eaea.dk

   

vds@eaea.dk

  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

Opdateret 30.11.2018

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096