Hvem vi er

 

 

Partnere

     
         

 

 

 

 

Anders Kofoed-Wiuff
Partner, MSc

 • Analyser af energisystemer

 • Miljøomkostninger og lovgivning om CO2-reduktion
 • Langsigtede energi- og klimascenarier
 • Udvikling og anvendelse af modeller af energisystemer
 • Samarbejde mellem myndigheder og energiselskaber

 

 

 

Hans Henrik Lindboe

 

Hans Henrik Lindboe
Partner, Civilingeniør

 • Systemanalyse og scenarier

 • Håndtering af forsyningssikkerhed i et liberaliseret elmarked

 • Teknologier for vedvarende energi

 • CO2-virkemidler og virkemidler til fremme af vedvarende energi

 • Udvikling af varmesektoren til fremtidige krav

 

Kort CV - akw@eaea.dk - T: 60 39 17 03

   

Kort CV - hhl@eaea.dk - T: 60 39 17 04

  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

 

 

Jesper Troelsgaard Werling

Partner, Civilingeniør

 • Analyser og planlægning af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • El- og varmeproduktionsteknologier
 • Forbrændings- og forgasningsteknologier

 • Planlægning og regulering af fjernvarmesektoren
 • Projektledelse
 

Lars Bregnbæk

 

Lars Møllenbach Bregnbæk

Partner, Civilingeniør og MBA

 • Modellering af energisystemer

 • Økonomisk ligevægtsmodellering

 • Matematisk programmering

 • Operationsanalyse

   

   

   

 

Kort CV - jw@eaea.dk - T: 60 39 17 05

   

Kort CV - lb@eaea.dk - T: 60 39 17 06

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Mikael Togeby

 

Mikael Togeby

Partner, Civilingeniør og PhD

 • Prisfølsomt elforbrug, energibesparelser, elmarkedsanalyser

 • Prognoser for og analyser af elforbruget, statistiske analyser

 • Analyser af teknologier og energisystemet på langt sigt

 • Evaluering af virkemidler

 • Forskning, udvikling og demonstration

 

 

 


 

Kort CV - mt@eaea.dk - T: 60 39 17 07

     
  ___________________________________________      
         
         
 

Konsulenter

     
         
 

Alberto Dalla Riva

 

Alberto Dalla Riva

Konsultent, Civilingeniør

 

 • Vindenergi og vind integration
 • Energi modellering og -analyse
 • Vedvarende energiteknologier

 

 

 

 

   

Bjarne Bach

 

Bjarne Bach

Konsulent, Civilingeniør og MBA

 

 • Energisystemer og -politik i Indonesien
 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Vurdering af vedvarende energiteknologier 
 

Kort CV - adr@eaea.dk - T: 60 39 17 13

   

Kort CV - bb@eaea.dk - T: 51 89 28 07

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Niels Christian Bang

 

Christian Bang

Konsulent, Cand.techn.soc., LLB, BCom

 • Biomasse ressourcer og udnyttelse
 • Intelligent elforbrug, elbiler, og elmarkedsanalyser
 • CO2-lagring i forbindelse med olieudvinding
 • Vindkraft og indpasning af vindraft

 

 

   

Ida Stokkebye Christiansen

 

Ida Stokkebye Christiansen

Konsulent, Cand.scient.oecon.

 • Energieffektivitet, energisparetjenester og -virkemidler
 • Formidling og kommunikation
 • Hjemmeside og digitale medier
 • Survey og interviews
 

Kort CV - cb@eaea.dk - T: 60 39 17 17

   

Kort CV - isc@eaea.dk - T: 31 65 53 64

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

János Hethey

 

János Hethey
Konsulent, Civilingeniør

 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer 
 • Integration af fluktuerende vedvarende energi i energisystemer
 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Aspekter indenfor økonomisk regulering af energisystemer
 • Elsystemer og tilslutning af vindkraft
 • Energiforbrug i transportsektoren

 

   

Jens Frandsen

 

Jens Frandsen

Konsulent, Datalog

 • Databaseansvarlig
 • Software udvikling
 • IT Strategi

 

 

 

 

Kort CV - jh@eaea.dk - T: 60 39 17 12

   

Kort CV - jfr@eaea.dk - T: 60 35 35 56

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Karsten Hedegaard

 

Karsten Hedegaard

Konsulent, Civilingeniør og PhD

 • Analyse af integrerede energisystemer inkl. elmarkeder, fjernvarme- og gassystemer
 • Udvikling og anvendelse af energimodeller
 • Systemintegration af vindkraft og andre fluktuerende vedvarende energikilder
 • Energiplanlægning og teknologivurdering
 • Biomass/waste-to-energy teknologier

 

   

Katja Jensen

 

Katja B. Jensen

Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering af energisystemer
 • Varmelastfordeling og planlægning
 • Matematisk programmering
 • Operationsanalyse

 

Kort CV - kh@eaea.dk - T: 60 39 17 08

   

Kort CV - kj@eaea.dk - T: 60 39 17 18

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen
Konsulent, Civilingeniør

 • Energisparetjenester og -virkemidler

 • Evalueringsteori og praktisk evaluering

 • Strategisk energiplanlægning

 • International teknologioverførsel

 

   

Lars Pauli Bornak

 

Lars Pauli Bornak

Konsulent, Civilingeniør

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Balmorel modelexpert
 • Matematisk modellering og programmering
 • Operationsanalyse
 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer
 • Brændselsprisfremskrivninger i energisektoren
 • Dataanalyse og resultatbehandling
 

Kort CV - kdm@eaea.dk - T: 60 39 17 09

   

Kort CV - lpb@eaea.dk - T: 60 39 17 11

         
         
 

Morten Tony Hansen

 

Morten Tony Hansen

Konsulent, Civilingenør

 • Bioenergi og biobrændsler
 • Forbrænding og termisk forgasning
 • Teknologi, miljø, bæredygtighed, marked og økonomi
 • Strategiske teknologivalg
 • Dansk repræsentant i IEA Bioenergy
 • Energiforbrug og -besparelser i bygninger
   

Nina Dupont

 

Nina Dupont
Konsulent, MSc

 • Internationale projekter
 • Vindenergi og integration af vind
 • Modellering og analyse af energisystemer

 

 

 

 

Kort CV - mth@eaea.dk - T: 31 39 39 92

   

Kort CV - nd@eaea.dk - T: 31 55 50 53

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Nina Stokkendal Poulsen

 

Nina Stokkendal Poulsen
Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Økonomisk regulering
 • Kraftværksteknologi
 • Analyse af transportsektoren i Danmark
 • Analyse af fremtidens affaldsforbrændingssektor

 

 

Vibeke Thyge Frandsen

 

Vibeke Thyge Frandsen
Konsulent, Cand.scient.adm

 • Samspil mellem energiselskaber, systemansvar, myndigheder, det politiske niveau, organisationer mv.

 • Myndighedsbehandling af energiprojekter

 • Formidling, kommunikation

 

 

 

Kort CV - nsp@eaea.dk - T: 28 78 82 05

   

Kort CV - vtf@eaea.dk - T: 22 96 70 42

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
         
         
 

Administration

     
         
 

Jeannett Beyer

 

Jeannett Beyer
Højere Handelseksamen, Merkonom

 • Administrative opgaver
 • Projektøkonomi
 • HR-opgaver

 

   

 

Primula Aalund

Piccoline

 • Administrative opgaver

 

 

jb@eaea.dk - T: 60 39 17 16

   

pa@eaea.dk - T: 60 39 17 10

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Studenter

     
         
 

 

Anders Richter Lindén

Studentermedarbejder, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med modellering og analyse af fjernvarmesystemer

   

Døgg Durhuus

 

Døgg Durhuus

Studentermedarbejder, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med datahåndtering og analyser af energisystemer herunder fjernvarmeteknologier og energilagring.
 • Redaktion af hjemmesiden

 

arl@eaea.dk

   

dd@eaea.dk

         
 

 

     
 

 

Patrick Ekberg

IT studentermedhjælper

 • Læser til datamatiker.
 • Arbejder hos Ea med IT og server drift.

 

     
 

pe@eaea.dk

     
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
         

 

 

Opdateret 22.02.2018

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096