Hvem vi er

 

 

Partnere

     
         

 

 

 

 

Anders Kofoed-Wiuff
Partner, MSc

 • Analyser af energisystemer

 • Miljøomkostninger og lovgivning om CO2-reduktion
 • Langsigtede energi- og klimascenarier
 • Udvikling og anvendelse af modeller af energisystemer
 • Samarbejde mellem myndigheder og energiselskaber

 

 

 

 

Hans Henrik Lindboe

 

Hans Henrik Lindboe
Partner, Civilingeniør

 • Systemanalyse og scenarier

 • Håndtering af forsyningssikkerhed i et liberaliseret elmarked

 • Teknologier for vedvarende energi

 • CO2-virkemidler og virkemidler til fremme af vedvarende energi

 • Udvikling af varmesektoren til fremtidige krav

 

Kort CV - akw@eaea.dk - T: 60 39 17 03

   

Kort CV - hhl@eaea.dk - T: 60 39 17 04

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

 

 

Jesper Troelsgaard Werling

Partner, Civilingeniør

 • Analyser og planlægning af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • El- og varmeproduktionsteknologier
 • Forbrændings- og forgasningsteknologier

 • Planlægning og regulering af fjernvarmesektoren
 • Projektledelse

 

 

Lars Bregnbæk

 

Lars Møllenbach Bregnbæk

Partner, Civilingeniør og MBA

 • Modellering af energisystemer

 • Økonomisk ligevægtsmodellering

 • Matematisk programmering

 • Operationsanalyse

   

   

   

 

Kort CV - jw@eaea.dk - T: 60 39 17 05

   

Kort CV - lb@eaea.dk - T: 60 39 17 06

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Mikael Togeby

 

Mikael Togeby

Partner, Civilingeniør og PhD

 • Prisfølsomt elforbrug, energibesparelser, elmarkedsanalyser

 • Prognoser for og analyser af elforbruget, statistiske analyser

 • Analyser af teknologier og energisystemet på langt sigt

 • Evaluering af virkemidler

 • Forskning, udvikling og demonstration

 

 

 


 

Kort CV - mt@eaea.dk - T: 60 39 17 07

     
         
         
  ___________________________________________      
         
         
 

Konsulenter

     
         
         
 

Alberto Dalla Riva

 

Alberto Dalla Riva

Konsulent, Civilingeniør

 • Vindenergi og vindintegration
 • Energimodellering og -analyse
 • Vedvarende energiteknologier

 

 

 

 

   

 

Andrea Pasquali

Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Arbejder med Balmorel-modellen
 

Kort CV - adr@eaea.dk - T: 60 39 17 13

   

ap@eaea.dk

         
         
         
         
 

Niels Christian Bang

 

Camilla Lund

Konsulent, Civilingeniør

 • Vedvarende energiteknologier
 • Analyse af energisystemer
 • Intelligente energilagre, elbiler, og elmarkedsanalyser

 

 

 

 

   

Niels Christian Bang

 

Christian Bang (på barsel)

Seniorkonsulent, Cand.techn.soc., LLB, BCom

 • Biomasse ressourcer og udnyttelse
 • Intelligent elforbrug, elbiler, og elmarkedsanalyser
 • CO2-lagring i forbindelse med olieudvinding
 • Vindkraft og indpasning af vindraft
 

Kort CV - cl@eaea.dk - T: 81 40 15 04

   

Kort CV - cb@eaea.dk - T: 60 39 17 17

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Ida Stokkebye Christiansen

 

Ida Stokkebye Rueskov

Konsulent, Cand.scient.oecon.

 • Energieffektivitet, energisparetjenester og -virkemidler
 • Formidling og kommunikation
 • Hjemmeside og digitale medier
 • Survey og interviews

 

   

 

Irene Lund (på barsel)
Konsulent, Cand.Mag.Art

 • Kommunikation
 • Hjemmeside og digitale medier

 

 

 

Kort CV - isc@eaea.dk - T: 31 65 53 64

   

il@eaea.dk - T: 81 40 10 99

         
         
         
         
 

Jakob Nørgaard Hansen

 

Jakob Nørgaard Hansen
Konsulent, MSc. Economics

 • Analyser af energisystemer
 • Analyser af elmarkedet
 • Tidsserieanalyser

 

   

János Hethey

 

János Hethey
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer 
 • Integration af fluktuerende vedvarende energi i energisystemer
 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Aspekter indenfor økonomisk regulering af energisystemer
 • Elsystemer og tilslutning af vindkraft
 • Energiforbrug i transportsektoren

 

 

 

 

Kort CV - jnh@eaea.dk - T: 27 83 62 88

   

Kort CV - jh@eaea.dk - T: 60 39 17 12

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Jens Frandsen

 

Jens Frandsen

Seniorkonsulent, Datalog

 • Databaseansvarlig
 • Software udvikling
 • IT Strategi

 

   

Katja Jensen

 

Katja B. Jensen

Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Modellering af energisystemer
 • Varmelastfordeling og planlægning
 • Matematisk programmering
 • Operationsanalyse
 

Kort CV - jfr@eaea.dk - T: 60 35 35 56

   

Kort CV - kj@eaea.dk - T: 60 39 17 18

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Energisparetjenester og -virkemidler

 • Evalueringsteori og praktisk evaluering

 • Strategisk energiplanlægning

 • International teknologioverførsel

 

   

Lars Pauli Bornak

 

Lars Pauli Bornak

Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer
 • Balmorel modelekspert
 • Matematisk modellering og programmering
 • Operationsanalyse
 • Analyser af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer
 • Brændselsprisfremskrivninger i energisektoren
 • Dataanalyse og resultatbehandling

 

 

 

 

Kort CV - kdm@eaea.dk - T: 60 39 17 09

   

Kort CV - lpb@eaea.dk - T: 60 39 17 11 

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Martin Kristiansen

 

Martin Kristiansen
Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering af forsyningssikkerhed i elektriske energisystemer
 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Varmelastfordeling, planlægning og support
 • Vedvarende energi og integrationstiltag
   

Morten Tony Hansen

 

Morten Tony Hansen

Seniorkonsulent, Civilingenør

 • Bioenergi og biobrændsler
 • Forbrænding og termisk forgasning
 • Teknologi, miljø, bæredygtighed, marked og økonomi
 • Strategiske teknologivalg
 • Dansk repræsentant i IEA Bioenergy
 • Energiforbrug og -besparelser i bygninger
 

Kort CV - mk@eaea.dk - T: 42 43 18 50

   

Kort CV - mth@eaea.dk - T: 31 39 39 92

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Nina Dupont

 

Nina Dupont
Konsulent, MSc

 • Internationale projekter
 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Systemplanlægning og stokastisk modellering
 • Vedvarende energi- og integrationstiltag

 

   

Nina Stokkendal Poulsen

 

Nina Stokkendal Poulsen
Konsulent, Civilingeniør

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Økonomisk regulering
 • Kraftværksteknologi
 • Analyse af transportsektoren i Danmark
 • Analyse af fremtidens affaldsforbrændingssektor


 

 

 

 

Kort CV - nd@eaea.dk - T: 31 55 50 53

   

Kort CV - nsp@eaea.dk - T: 28 78 82 05

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Vibeke Thyge Frandsen

 

Peter Børre Eriksen
Seniorkonsulent, Civilingeniør

 • International transmissionsplanlægning, el og gas
 • Modeludvikling og systemanalyser for el og energi
 • Grøn omstilling af el- og energisystemer
 • Integration af vind i elsystemer
   

 

Rune Rysbjerg Møller

Konsulent, BEng

 • Analyse af energisystemer
 • Arktiske energisystemer og isolerede grids
 • Integration af vedvarende energi
 • Formidling og fremstilling


 
 

Kort CV - pbe@eaea.dk - T: 23 33 85 23

   

rrm@eaea.dk

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
       

 

 

Vibeke Thyge Frandsen

 

Vibeke Thyge Frandsen
Konsulent, Cand.scient.adm

 • Samspil mellem energiselskaber, systemansvar, myndigheder, det politiske niveau, organisationer mv.

 • Myndighedsbehandling af energiprojekter

 • Formidling, kommunikation

 

 

     
 

Kort CV - vtf@eaea.dk - T: 22 96 70 42

    ___________________________________________
         
         
         
         
         
         
 

Administration

     
         
 

Jeannett Beyer

 

Jeannett Beyer
Højere Handelseksamen, Merkonom

 • Administrative opgaver
 • Projektøkonomi
 • HR-opgaver

 

   

 

Maria Ryle

Piccoline

 • Administrative opgaver

 

 

jb@eaea.dk - T: 60 39 17 16

   

mr@eaea.dk - T: 60 39 17 10

         
         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
         
 

Studenter og juniorkonsulenter

     
         
 

 

Amalie Tokkesdal

Studentermedarbejder

 • Læser til en bachelor i økonomi på Københavns Universitet


   

 

Anders Richter Lindén

Juniorkonsulent, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med modellering og analyse af fjernvarmesystemer.


 

at@eaea.dk

   

arl@eaea.dk

         
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

 

August Leve

IT Studentermedarbejder, BSc

 • Arbejder med IT og servere
 • Læser til cand.scient.dat.
   

 

Christian Bundgaard

Praktikant, BSc

 • Læser til en MSc i Sustainable Energy Planning & Management ved Aalborg Universitet


 

al@eaea.dk

   

chb@eaea.dk

 

 

     
         
         
         
 

 

Frederik Dahl Nielsen

Studentermedarbejder, BSc. Urban, Energy & Environmental Planning

 • Læser til en MSc i Sustainable Energy Planning & Management ved Aalborg Universitet
   

 

Karla Brunak

Studentermedarbejder, BSc

 • Læser til civilingeniør i elektroteknologi på DTU
 

fdn@eaea.dk

   

kb@eaea.dk

         
         
         
         
 

 

Victor Duus Svensson

Studentermedarbejder, BSc

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU
 • Modellering og analyse af både elektriske og termiske energisystemer

 


     
 

vds@eaea.dk

    ___________________________________________
         
         
         
         
         

 

 

Opdateret 04.10.2019

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096