Hvem vi er

 

 

Partnere

     
         

 

 

 

 

Anders Kofoed-Wiuff
MSc, Energi- og miljøplanlægning, Partner

 • Analyser af energisystemer

 • Miljøomkostninger og lovgivning om CO2-reduktion
 • Langsigtede energi- og klimascenarier
 • Udvikling og anvendelse af modeller af energisystemer
 • Samarbejde mellem myndigheder og energiselskaber

 

 

 

Hans Henrik Lindboe

 

Hans Henrik Lindboe
Civilingeniør, Partner

 • Systemanalyse og scenarier

 • Håndtering af forsyningssikkerhed i et liberaliseret elmarked

 • Teknologier for vedvarende energi

 • CO2-virkemidler og virkemidler til fremme af vedvarende energi

 • Udvikling af varmesektoren til fremtidige krav

 

Kort CV - akw@eaea.dk - T: 60 39 17 03

   

Kort CV - hhl@eaea.dk - T: 60 39 17 04

  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

 

 

Jesper Troelsgaard Werling

Civilingeniør, Partner

 • Analyser og planlægning af integrerede energisystemer, herunder analyser af elmarkeder og fjernvarmesystemer

 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer

 • Forbrændings- og forgasningsteknologier

 • Planlægning i fjernvarmesektoren

 

Lars Bregnbæk

 

Lars Møllenbach Bregnbæk

(Udstationeret hos CNREC)
Civilingeniør, speciale i Anvendt Matematik,
MBA, Business Administration i Global Energiindustri, Partner

 • Modellering af energisystemer

 • Økonomisk ligevægtsmodellering

 • Matematisk programmering

 • Operationsanalyse

   

 

Kort CV - jw@eaea.dk - T: 60 39 17 05

   

Kort CV - lb@eaea.dk - T: +86 155 0109 4481

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Mikael Togeby

 

Mikael Togeby
Civilingeniør og PhD, Partner

 • Prisfølsomt elforbrug, energibesparelser, elmarkedsanalyser

 • Prognoser for og analyser af elforbruget, statistiske analyser

 • Analyser af teknologier og energisystemet på langt sigt

 • Evaluering af virkemidler

 • Forskning, udvikling og demonstration

 

 

 


 

Kort CV - mt@eaea.dk - T: 60 39 17 07

     
  ___________________________________________      
         
         
 

Konsulenter

     
         
 

Alberto Dalla Riva

 

Alberto Dalla Riva

MSc.Eng. Sustainable Energy and MSc.Eng. Electrical Energy Engineering

 

 • Vindenergi og vind integration
 • Energi modellering og -analyse
 • Vedvarende energiteknologier

 

 

 

 

   

Bjarne Bach

 

Bjarne Bach

Civilingeniør, Bæredygtig Energi

 

 • Planlægning i fjernvarmesektoren
 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Energiplanlægning og teknologivurdering
 • Kraftværksteknologier og varmepumper
 • Analyser af termiske potentialer
 

Kort CV - adr@eaea.dk - T: 60 39 17 13

   

Kort CV - bb@eaea.dk - T: 51 89 28 07

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Niels Christian Bang

 

Christian Bang

Cand.techn.soc., LLB, BCom

 • Biomasse ressourcer og udnyttelse
 • Intelligent elforbrug, elbiler, og elmarkedsanalyser
 • CO2-lagring i forbindelse med olieudvinding
 • Vindkraft og indpasning af vindraft

 

 

   

Ida Stokkebye Christiansen

 

Ida Stokkebye Christiansen

Cand.scient.oecon., MSc Miljø- og naturressourceøkonomi

 • Energi effektivitet
 • Regulering
 • Survey og interviews
 

Kort CV - cb@eaea.dk - T: 60 39 17 17

   

Kort CV - isc@eaea.dk - T: 31 65 53 64

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Ingeborg Ørbech

 

Ingeborg Ørbech
MSc Matematik og Økonomi, cand.scient.oecon

 • Analyser af Energimarkeder
 • Regulering
 • Forsyningssikkerhed
 • Samfundsøkonomiske analyser
 • Forbrugeromkostninger og -adfærd

 

   

János Hethey

 

János Hethey
Civilingeniør, Energi

 • Energisystemanalyser

 • Planlægning i fjernvarmesektoren

 • Energiforbrug i transportsektoren
 • Udvikling og anvendelse af matematiske modeller af energisystemer

 • Elforsyning, særligt tilslutning af vindkraft

   

 

Kort CV - ioe@eaea.dk - T: 29 92 49 99

   

Kort CV - jh@eaea.dk - T: 60 39 17 12

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Jens Frandsen

 

Jens Frandsen

Datalog

 • Databaseansvarlig
 • Software udvikling
 • IT Strategi

 

 

 

   

Jesper Færch Christiensen

 

Jesper Færch Christensen

cand.polit.

 • Samfundsøkonomiske analyser
 • Økonomisk regulering
 • Modellering og analyse af energisystemer

 

 

 

Kort CV - jfr@eaea.dk - T: 60 35 35 56

   

Kort CV - jfc@eaea.dk - T: 60 39 17 19

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Karsten Hedegaard

 

Karsten Hedegaard

Civilingeniør og PhD Energisystemanalyse og -modellering

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Integration af vindkraft, varmepumper og elbiler
 • Energiplanlægning og teknologivurdering
 • Biomasseressourcer og -konverteringsteknologier

 

   

Katja Jensen

 

Katja B. Jensen

Civilingeniør, Anvendt Matematik

 • Modellering af energisystemer
 • Varmelastfordeling og planlægning
 • Matematisk programmering
 • Operationsanalyse

 

Kort CV - kh@eaea.dk - T: 60 39 17 08

   

Kort CV - kj@eaea.dk - T: 60 39 17 18

         
         
 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

Kirsten Dyhr-Mikkelsen
Civilingeniør, International Teknologioverførsel

 • Energisparetjenester og -virkemidler

 • Evalueringsteori og praktisk evaluering

 • Energiplanlægning/integreret ressourceplanlægning

 • International teknologioverførsel

 

   

Lars Pauli Bornak

 

Lars Pauli Bornak

Civilingeniør Matematisk Modellering og Computing

 • Modellering af energissystemer
 • Matematisk programmering
 • Operationsanalyse
 • Energisystemanalyser
 • Datahåndtering og resultatbehandling
 

Kort CV - kdm@eaea.dk - T: 60 39 17 09

   

Kort CV - lpb@eaea.dk - T: 60 39 17 11

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Morten Tony Hansen

 

Morten Tony Hansen

Civilingenør, Energist

 • Bioenergi og biobrændsler
 • Forbrænding og termisk forgasning
 • Teknologi, miljø, marked og økonomi
 • Energiforbrug og -besparelser i bygninger

 

 

Nina Dupont

 

Nina Dupont
MSc Sustainable energy, wind power

 • Internationale projekter
 • Vindenergi og integration af vind
 • Modellering og analyse af energisystemer

 

 

 

 

Kort CV - mth@eaea.dk - T: 31 39 39 92

   

Kort CV - nd@eaea.dk - T: 31 55 50 53

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Nina Stokkendal Poulsen

 

Nina Stokkendal Poulsen
Civilingeniør, Sustainable Energy

 • Modellering og analyse af energisystemer
 • Økonomisk regulering
 • Kraftværksteknologi
 • Analyse af transportsektoren i Danmark
 • Analyse af fremtidens affaldsforbrændingssektor

 

   

Vibeke Thyge Frandsen

 

Vibeke Thyge Frandsen
Cand.scient.adm
Konsulent for Ea

 • Samspil mellem energiselskaber, systemansvar, myndigheder, det politiske niveau, organisationer mv.

 • Myndighedsbehandling af energiprojekter

 • Formidling, kommunikation

 

 

 

Kort CV - nsp@eaea.dk - T: 28 78 82 05

   

Kort CV - vtf@eaea.dk - T: 22 96 70 42

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Kristoffer Blinkenberg Brahms

 

Kristoffer Blinkenberg Brahms
Assisterende ingeniør
BSc. Energi og Miljø

Deltidsansat

 • Konsulent assistance

 • Formidling
 • Administrative opgaver
 • Ad hoc opgaver

     
 

Kort CV - kbb@eaea.dk - T: 21 45 40 45

     
  ___________________________________________     ___________________________________________
 

 

     
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Administration

     
         
 

Jeannett Beyer

 

Jeannett Beyer
Højere Handelseksamen,
Merkonom

 • Administrative opgaver
 • Projektøkonomi
 • HR-opgaver

 

   

 

Julie Sommer Albrechtsen

Piccoline

 • Administrative opgaver

 

 

jd@eaea.dk - T: 60 39 17 16

   

jsa@eaea.dk - T: 60 39 17 10

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

Studenter

     
         
 

 

Alma Wanstrup

Bachelor of Science 
Praktikant

 • Studerer TekSam - miljøplanlægning på Roskilde Universitet.
 • Arbejder hos Ea med databehandling, analyser af varmesystemer og strategisk energiplanlægning.

   

Døgg Durhuus

 

Døgg Durhuus

BSc Fysik og Nanoteknologi
Studentermedarbejder

 • Læser til civilingeniør i bæredygtig energi på DTU.
 • Arbejder hos Ea med datahåndtering og analyser af energisystemer herunder fjernvarmeteknologier og energilagring.
 • Redaktion af hjemmesiden

 

aw@eaea.dk

   

dd@eaea.dk

         
 

 

     
 

 

Frithjof Winkelmann

BSc Industrial Engineering
Praktikant

 • Læser til industriingeniør ved det Tekniske Universitet i Berlin.
 • Arbejder hos Ea med modellering- og analyse af energisystemer
   

Nikolaj Rützou Abell

 

Nikolaj Rützou Abell
BSc.scient.oecon,

Studentermedarbejder

 • Læser til diplomingeniør i bæredygtig energiteknik på DTU
 • Arbejder hos Ea med datahåndtering, modellering og analyse af fjernvarmesystemer

 

 

fw@eaea.dk

   

nra@eaea.dk

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
 

 

Patrick Ekberg

IT studentermedhjælper

 • Læser til datamatiker.
 • Arbejder hos Ea med IT og server drift.

 

   

 

 

 

pe@eaea.dk

   

  ___________________________________________     ___________________________________________
         
  ___________________________________________     ___________________________________________
 

 

   

 

  ___________________________________________     ___________________________________________
         

 

 

Opdateret 18.08.2017

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096