Tema: Vindkraft

Integration af vindkraft

Integration af en stor andel vindenergi i det eksisterende energisystem giver en række udfordringer. Da vindkraften producerer, præcis som vinden blæser, er det en konstant udfordring at sikre sammenhæng mellem vindkraftens produktion, den øvrige elforsyning og elforbruget. For at udnytte vindkraften optimalt, er det vigtigt, at der er et godt samspil mellem produktionen fra vindmøller, den øvrige elforsyning og elforbruget.

 

I de sidste par år har udbygningen af ​​vindkraft været stærkt stigende i en række lande, nye offshore-projekter er kommet til, samtidig med at der er opbygget en række nye markeder. Denne udvikling forventes at fortsætte, da udviklingen mod et vedvarende energisystem ligger højt på dagsordenen i de fleste lande. Udfordringen med at integrere vindkraft i det eksisterende system bliver derfor endnu mere presserende i de kommende år.

 

Ea Energianalyse har gennemført en række undersøgelser af den tekniske integration af vindkraft i energisystemet samt de økonomiske konsekvenser af en storstilet udbredelse af vindkapacitet. Ofte er studierne kombineret med vurderinger af levedygtigheden af ​​nye transmissionsledninger som et redskab til integration. Det elektriske system kan imidlertid ikke ses isoleret, og fjernvarmesystemet samt kombinerede kraftvarmeværker er derfor oftest også inkluderet i disse analyser. I de senere år har Ea gennemført analyser af vindintegration for Danmark, Østersøregionen, Nordeuropa, den østlige del af Nordamerika og det nordøstlige Kina. Ud over de mere tekniske analyser har vi også gennemført en række projekter med fokus på policystrategier for den mest effektive integration af vindkraft.

 

Derudover deltager Ea Energianalyse som

 

 

 

Opdateret 15.03.2018

Yderligere information:

 

Kontakt:

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096