Tema: Modeller

Modelværktøjet STREAM

STREAM-modellen giver et hurtigt indblik i de forskellige potentielle energisammensætninger ikke alene for hele Europa, men også for mindre geografiske områder såsom regioner eller lande. Modellen gør det muligt for planlæggere, politikere, studerende og andre at udvikle scenarier efter behov. Dette modelværktøj blev oprindeligt udviklet til projektet "Det fremtidige danske energisystem", der blev gennemført i perioden 2004-2007.

 

Siden da har modelværktøjet været anvendt til:


 

 

Opdateret 29.01.2016

Yderligere information

 

Kontakt

 

 

Øvrige modeller

 


 

STREAM hjemmeside

Hjemmesiden for STREAM-modellen er udviklet af Ea sammen med RISØ DTU: www.streammodel.org.

 

STREAM-modellen blev oprindeligt udviklet i projektet ”Fremtidens danske energisystem”. Udviklingen blev bl.a. finansieret af Rockwool Fonden og Danfoss ved Fabrikant Mads Clausens Fonden, mod at modellen blev offentlig tilgængelig og stillet til rådighed for læreanstalter.

 

STREAM-modellen har siden været anvendt til en række andre scenarieanalyser i Danmark og i udlandet. Modellen anvendes også af bl.a. Dansk Energi og Energinet.dk. og har indgået i undervisningen på DTU og RUC.

 

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096