Strategisk Energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

 

En strategisk energiplanlægning skal bl.a. tage udgangspunkt i en kortlægning af de nuværende forhold, potentialer for energibesparelser samt potentialer for udnyttelse af lokale energiressourcer.

 

Ea Energianalyse har igennem adskillige projekter beskæftiget sig med fjernvarmeforsyning og dets tætte sammenhæng til elsystemet, både været i forbindelse med brede scenearieanalyser og i konkret kommunal varmeplanlægning. I disse sammenhænge har Ea Energianalyse desuden analyseret forskellige muligheder for individuel varmeforsyning, og vurderet konkurrenceforhold til fjernvarmeforsyning.

 

Med sin ekspertise inden for energisystemer og energieffektivitet har Ea Energianalyse arbejdet med strategiske energiplanlægning på flere niveauer herunder medvirket til udarbejdelsen af Energistyrelsens ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst” fra april 2012 og har udarbejdet ” Vejledning i systemændringer og scenarieanalyser” fra oktober 2013.

 

 

Udvalgte projekter om strategisk energi planlægning

 

 

 

Opdateret 22.08.2018

Yderligere information:

 

Kontakt:

 

 

 

 

 

strategisk energiplanlægning

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096