Tema: Modeller

Modelværktøjet SisyfosR

Ea Energianalyse har i samarbejde med Energistyrelsen udviklet en ny version af modellen Sisyfos, kaldet SisyfosR. SisyfosR regner på forsyningssikkerhed og har fokus på at beregne hyppigheden af situationer, hvor det ikke er muligt at dække alt elforbrug.

 

Udgangspunktet er, at såvel kraftværker som transmissionsledninger har en vis sandsynlighed for at falde ud. Ved at beregne rigtig mange situationer (fx 8 milllioner) kan selv relativt sjældne situationer beskrives. SisyfosR regner omkring 100 gange hurtigere end den forrige model, Sisyfos. SisyfosR opererer ikke med økonomi, men alene med stokastik.

 

SisyfosR supplerer Balmorel
SisyfosR modellen er på mange måder det modsatte af Balmorel. Balmorel bruges i økonomiske analyser og SisyfosR indenfor stokastik og forsyningssikkerhed. De to modeller supplerer hinanden rigtig godt.

 

 

Projekter hvor SisyfosR er anvendt

 

 


 

Opdateret 20.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt

 

 

Øvrige modeller

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096