Tema: Østersøen

Det fremtidige energisystem i Østersøregionen

Energiforsyning er et vigtigt emne for landene omkring Østersøen. Fælles for landene er, at de deler ønsket om et sikkert, økonomisk effektivt og bæredygtigt energisystem, hvor fordelene ved samarbejde over grænserne bliver realiseret.

 

Stærkere dialog og tættere samarbejde

At møde denne udfordring kræver en styrket dialog og et tættere samarbejde om energiplanlægningen i regionen. Ea Energianalyse har specialiseret sig i at analysere og formulere strategier for, hvordan et sådant fælles mål kan opnås. Gennem mange års arbejde med projekter i regionen har Ea Energianalyse opnået stor viden om regionens energisystem, og hvilke faktorer der påvirker den fremtidige udvikling, og vi har udviklet og afprøvet metoder til at sikre en fælles dialog blandt interessenterne.

 

Opfyldelse af EUs CO2-reduktionsmål

Studiet "Future Energy Systems in Europe", som blev gennemført i samarbejde med Risø DTU for Europaparlamentets Institut for Teknologivurdering (STOA) i 2007-9, viste, hvordan EU’s mål om øget forsyningssikkerhed og mindre udledning af drivhusgasser kunne opnås på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Projektets scenarianalyser blev udviklet med STREAM-modellen.

 

Scenarieanalyser af el- og varmemarkederne

I 2011-2012 gennemførte Ea Energianalyse studiet "Energy policy strategies of the Baltic Sea Region for the post-Kyoto period" for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC.  Studiet illustrerer hvordan Østersøregionen kan agere som spydspids i udviklingen af langsigtede energistrategier med vægt på sammenhængen mellem klimapolitikken og målet om forsyningssikkerhed.

 

I studiet "Sustainable Energy Scenarios – Energy Perspectives for the Baltic Sea Region, 2009" blev gennemført detaljerede scenarieanalyser af el- og varmemarkederne i Østersøregionen. Studiet afdækkede et betydeligt potentiale for, at Østersøregionen kan blive en foregangsregion for bæredygtige og innovative energiløsninger – til gavn for hele regionen.

 

Behov for samordnet energiplanlægning

På basis af 2009-studiet har Ea Energianalyse gennemført en analyse "Energy scenarios for the Kaliningrad region" for Baltic Development Forum og Nordisk Ministerråd. Studiet viste, at en samordning af energiplanlægningen mellem Kaliningrad og nabolandene kan være afgørende for, at der ikke gennemføres udbygningsprojekter som eksempel nye atomkraftværker i regionen, der ikke er økonomisk bæredygtige.

 

Modeller og data

Scenarierne baserer sig på STREAM-modellen og Balmorel-modellen, som indeholder et samlet og opdateret datasæt for energisystemer og -anlæg i regionens lande. Balmorel-modellen er udviklet specielt for Østersøregionen.

 

Turnerende energiplanlægningsskole

Nødvendigheden af samordning og videndeling i Østersøregionen udmøntedes i etableringen af BALREPA - Baltic Rotating Energy Planning Academy. BASREC og Nordisk Ministerråd lancerede i 2010 et 2-årigt pilotprojekt med henblik på etablering af et fælles regionalt træningsprogram – en turnerende energiplanlægningsskole. Skolen skulle bidrage til, at Østersøregionen fortsat kunne være en af de mest avancerede regioner med hensyn til energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi gennem styrket lokal viden og kapacitet inden for energiplanlægning.

Andre relevante projekter

Ud over de sammenfattende scenarieanalyser for hele Østersøregionen har Ea Energianalyse desuden gennemført analyser af udvalgte sektorer og delområder blandt regionens lande:

 

 

 

Opdateret 20.03.2019

Yderligere information:

 

 

Kontakt:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096