Tema: Modeller

Modellering af energisystemer

Ea Energianalyse anvender matematiske modeller til at analysere komplekse og sammenhængende energisystemer såsom elektricitet og fjernvarme. Brugen af ​​modeller og modellering af energisystemer giver et stærkt analysegrundlag for videre diskussioner.

 

Det er Eas mål altid at være i stand til at analysere de mest aktuelle emner inden for teknologi, politiske målsætninger, regulering og økonomi, og vores værktøjer er derfor konstant under udvikling. Vi formidler gerne viden til vores kunder om, hvordan ​​energimodeller kan bruges og tilbyder også kurser heri.

 

Balmorel

Ea Energianalyse bruger modellen Balmorel i mange projekter. Balmorel er velegnet til at analysere store energisystemer med el og fjernvarme. Vi har anvendt modellen med alle lande i EU – hvor modellen fx gennemfører optimal dispatch af eksisterende kraftværker samt investerer i nye kraftværker og transmissionsforbindelser. Dette sker typisk ved at opstille en række alternative scenarier, fx med mere eller mindre vedvarende energi eller parametervariationer for forbrug, brændselspriser m.m.

 

Styrken er, at der kan regnes på selv meget store systemer. Fx kan modellen beregne optimal dispatch for hele Kina. Resultatet for et år kan beregnes på under en time. Den gode hastighed opnås ved at anvende en række forenklinger af virkeligheden. Vigtigst er det, at modellen er deterministisk, og at der anvendes ”full foresight”. Det betyder, at alt kendes for et helt år ad gangen. Elforbruget og elproduktionen fra vindmøller kendes fx på timebasis. Mange analyser har vist, at der opnås relevante resultater selv med denne forenkling.

 

Læs mere om projekter, hvor Balmorel bliver eller har været anvendt


SisyfosR

Vi har i samarbejde med Energistyrelsen udviklet en ny version af modellen Sisyfos, kaldet SisyfosR. SisyfosR regner på forsyningssikkerhed og har fokus på at beregne hyppigheden af situationer, hvor det ikke er muligt at dække alt elforbrug.

 

Udgangspunktet er, at såvel kraftværker som transmissionsledninger har en vis sandsynlighed for at falde ud. Ved at beregne rigtig mange situationer (fx 8 milllioner) kan selv relativt sjældne situationer beskrives. SisyfosR regner omkring 100 gange hurtigere end den forrige model, Sisyfos. SisyfosR opererer ikke med økonomi, men alene med stokastik.

 

Læs mere om projekter, hvor SisyfosR bliver eller har været anvendt.


Balmorel og SisyfosR kan supplere hinanden
SisyfosR modellen er på mange måder det modsatte af Balmorel. Balmorel bruges i økonomiske analyser og SisyfosR indenfor stokastik og forsyningssikkerhed. De to modeller supplerer derfor hinanden rigtig godt.

 


 

Opdateret 03.05.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096