Tema: Kina

Ea Energianalyses aktiviteter i Kina

Ea har arbejdet med analyser af den kinesiske energisektor siden 2009. Fokus er på integration af vindkraft og modellering af energisystemet.

 

Koordineret operationsmekanisme for vedvarende energi

I arbejdet for at udnytte produktionskapaciteten optimalt udvikler China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) med assistance fra Ea Energianalyse og Energinet.dk ”en koordineret operations mekanisme” for Hami Power Base i projektet Kordineret operationsmekanisme for vedvarende energi.

 

Boosting Renewable Energy

Projektet Boosting Renewable Energy som en del af Kinas energirevolution er et femårigt program, hvis målsætning det er at levere videnskabelig forskning baseret på hårde fakta samt detaljerede analyser til den kinesiske beslutningsproces ved brug af modellering og energianalyser af den kinesiske energiforsyning.

 

REEEP Systemtjenester i Kina

Ea Energianalyse og China Electric Power Research Institute (CEPRI) gennemfører en undersøgelse af systemtjenester og standardisering af nettilslutning med henblik på integration afvedvarende energi i smart grid i Kina.

Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi provinsen

Ea Energianalyse er involveret i analyse- og simuleringsprocessen af energisystemet, transmissionskapaciteten og de lovgivningsmæssige rammer. Projektet Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi provinsen er et demonstrations med det formål at maksimere bidraget fra vindkraft med henblik på at tilfredsstille det regionale fjernvarmebehov.

 

Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

I Harbin undersøges, udforskes og præsenteres muligheder for integration af en stigende andel af fluktuerende vindenergi i fjern- og kraftvarme systemet. Projektet Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina udføres i samarbejde med COWI, Harbin og Aarhus kommune, China Electric Power Research Institute og State Grid Energy Research Institute (SGERI).

 

Kinesiske handelsordninger for energieffektivitet og CO2 reduktioner

Ea Energianalyse har ydet bistand til Verdensbanken i en undersøgelse af internationale erfaringer med handelsordninger for energieffektivitet, vedvarende energi og CO2-kvoter CO2-udledning og energieffektivitet. Projektet Kinesiske handelsordninger for energieffektivitet og CO2 reduktioner blev udført i samarbejde med Ricardo-AEA fra Storbritannien.

 

Scenarier for lav co2 udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

I samarbejde med Kinas nationale center for vedvarende energi (CNREC) og Energistyrelsen udførte Ea Energianalyse en undersøgelse af forskellige fremtidsscenarier for indførelse af vedvarende energi i Kina i 2050.
Undersøgelsen var baseret på projektet, Assistance til modeludvikling og scenarieanalyser, som havde til formål at støtte CNREC i udviklingen af modellen CREAM-EDO og at assistere i udviklingen af scenarieanalyser ved hjælp af modellen.

 

Balmorel-seminarer

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne holdes for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid Energy Research Institute (SGERI) og China Electric Power Research Institute (CEPRI).

 

Internationale erfaringer med integration af vindkraft set i en kinesisk sammenhæng

Derudover har Ea Energianalyse og Energinet.dk bistået Vestas og det kinesiske State Grid Energy Research Institute med at gennemføre et projekt om integration af vindkraft i det kinesiske energisystem. Projektet omfatter en grundig gennemgang af internationale erfaringer med integration af vind set i en kinesisk sammenhæng samt en detaljeret analyse af tekniske, administrative og økonomiske udfordringer og løsninger i forbindelse med integration af vindkraft i Kina i dag og i fremtiden.

 

Integration af vindkraft i Heilongjiang-provinsen i det nordøstlige Kina

Sammen med elselskabet for den kinesiske provins Heilongjiang deltog Ea Energianalyse i 2010 i et projekt, som blev ledet af China Electric Power Research Insititute (CEPRI). Projektet havde til formål at udvikle scenarier for lastfordelingen i Heilongjiang provinsens elsystem med henblik på at øge integrationen af vind. Scenarierne analyserer forskellige muligheder for at gøre systemet mere fleksibelt, herunder mere fleksible kraftvarmeværker. Projektet blev i juni 2010 præsenteret ved et seminar i Harbin, som er hovedstaden i Heilongjiang-provinsen.

 

Potentielle vindkraftprojekter i Kina

Sammen med Danish Energy Management A/S, Enecore Carbon og Azure International har Ea Energianalyse i 2010 analyseret den kinesiske vindsektor med det formål at identificere vindkraftprojekter, som kunne være relevante at investere i for IFC eller en anden finansiel samarbejdspartner.

 

Gennemgang af det dansk-kinesiske program for udvikling af vindenergi
I 2009 bistod Ea Energianalyse det danske udenrigsministerium med at gennemgå det dansk-kinesiske vindenergiprogram - Wind Energy Development (WED) programme, som blev gennemført fra 2006-2010. Ea hjalp desuden vindenergi-programmet og det dansk-kinesiske VE-program - Renewable Energy Development (RED) programme med at arrangere en international workshop om integration af store mængder vindkraft i elnettet. Workshoppen blev holdt i oktober 2009 i Beijing som en del af China Wind Power Conference 2009.

 

 

Opdateret 05.01.2016

Yderligere information:

 

Kontakt:

Lars Møllenbach Bregnbæk

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096