Tema: Fjernvarme

Moderne fjernvarme

Fjernvarme vil spille en vigtig rolle i et fremtidigt energisystem med en stor andel af vedvarende energi. I dag er den termiske kraftvarmeproduktion med til at sikre høj energieffektivitet i produktionen, samtidig med at det primære energiforbrug minimeres. I et fremtidigt energisystem med mindre termisk produktion og en større andel af vedvarende energi fra fluktuerende energikilder som f.eks. vindkraft, forventes varmesektoren i stigende grad at levere ydelser såsom balance og lagring.

 

Fjernvarmens andel vil fortsat stige

I Danmark forventes fjernvarmens andel i det samlede varmeforbrug fortsat at stige. Samtidig vil produktionen i fremtiden hovedsagelig være baseret på vedvarende energikilder. Dette skaber en række udfordringer, som skal løses i den eksisterende varmeplanlægning.

 

Samspil med elmarkedet

I samarbejde med Dansk Fjernvarme har Ea Energianalyse gennemført en række projekter med fokus på samspillet mellem fjernvarme og elmarkedet under forskellige rammebetingelser. Disse undersøgelser har i særdeleshed fokuseret på, hvordan fjernvarme kan bidrage til at nå målene for CO2-reduktioner, energibesparelser og vedvarende energi i fremtidens energisystem. Derudover har Ea assisteret adskillige varmeselskaber i at finde metoder til at reducere deres CO2-emissioner, for eksempel gennem brug af biomasse og varmepumper.

 

Reguleringsmodeller

Ea Energianalyse har udført en analyse af mulige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren, som skal afdække fordele og ulemper ved forskellige reguleringsformer i forhold til de udfordringer, fjernvarmesektoren står over for i dag. Ea deltager også i udviklingen af en ny FUD-strategi for fjernvarmesektoren.

 

Varmelast.dk

Siden 2007 har Ea assisteret varmeselskaberne i hovedstadsområdet med varmelastenheden Varmelast.dk. Ea har blandt andet stået for at udvikle de værktøjer, der benyttes af Varmelast.dk til dagligt at generere planer for produktionen af varme i København under hensyntagen til det lokale distributionssystem.

 

Udvalgte fjernvarmeprojekter

 

Opdateret 08.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096