Tema: Energiscenarier

Langsigtede energiscenarier

Scenarieanalyser af fremtidens energisystemer er et nyttigt værktøj til at identificere politiske virkemidler og tiltag, som er nødvendige for at ændre vores energisystemer i en bæredygtig retning. Scenarieanalyser kan give et overblik over de forskellige mulige tiltag til at nå et fastsat mål og kan bruges til at analysere effekten af politiske instrumenter. I stedet for udelukkende at fokusere på en enkelt teknologi eller et virkemiddel kan scenarieanalysen give et indblik i sammenhængen mellem de forskellige instrumenter og tilbyde en holistisk tilgang til at forstå den mulige udvikling mod et fastsat mål.

Ea Energianalyse har stor erfaring i at udvikle scenarieanalyser på mange forskellige niveauer, fra EU-niveau til udvikling af scenarier for en enkelt kommune. Ea har i de sidste par år forberedt analyser for Klimakommission, Europa-Parlamentet, Baltic Development Forum og Nordisk Ministerråd.


I 2011-2012 gennemførte Ea Energianalyse blandt andet en undersøgelse for Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC) om energistrategier for Østersøregionen frem til 2020 og perioden efter.

 

Projekter på det internationale/nationale niveau:

 

 

Projekter på det kommunale/lokale niveau:

Opdateret 08.03.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096