Tema: Transport

Energi og transport

Energiforbruget i transportsektoren består i dag næsten udelukkende af fossile brændsler, især olie. Den klimapolitiske dagsorden og ønsket om at reducere olieafhængigheden har i Danmark og EU ført til et øget fokus på CO2-reduktioner og vedvarende energi i energisektoren. I transportsektoren har der indtil videre ikke været noget mærkbart skifte i forhold til brændsler, og sektorens drivhusgasemissioner er stigende. I takt med at de lavthængende frugter i forbindelse med drivhusgasreduktioner er høstet i energisektoren, forventes imidlertid et stadig større fokus på transportsektoren. Samtidigt vil der komme langt stærkere bånd mellem transportsektoren og den øvrige energisektor i takt med indførelsen af flere og flere elbiler.

 

Ea Energianalyse har arbejdet med adskillige projekter om omstilling af energisektoren, og transport indgår i mange af Eas analyser af det fremtidige energisystem.

 

 

Udvalgte projekter om energi og transport

 

 

 

 

Opdateret 03.05.2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096