Tema: Biomasse

Biomasse til energiformål

Biomasse til energiformål er under hastig udbredelse og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner i Danmark, såvel som i EU. Øget brug af biomasse er et af de primære midler til at opfylde EU’s mål om 20 pct. vedvarende energi i 2020 og spiller ligeledes en vigtig rolle i de danske strategier for reduktion af drivhusgasser og opnåelse af uafhængighed af fossile brændsler, som i fx Klimakommissionens anbefalinger og senest regeringens forslag til en energistrategi frem mod 2050.

 

Den stigende interesse for biomasse til energiformål i Europa har medført nye handelsmønstre og begyndende markedsstrukturer for biomasseressourcer, og især priserne for træ er påvirkede af den stigende efterspørgsel. Udviklingen har også ført til en diskussion af den langsigtede tilgængelighed af bæredygtige ressourcer.

 

Gennem forskellige projekter arbejder Ea Energianalyse med udnyttelse af biomasse til energiformål. Vi har således analyseret markedsstrukturer, priser, efterspørgsel, produktionsomkostninger, ressourcegrundlag og bæredygtighed for forskellige typer af biomasse. Endvidere har Ea analyseret lokale og regionale muligheder for at udnytte biomasse på vegne af forskellige danske kommuner. Senest er markedsstrukturerne for handel med træpiller, halm og træflis blevet undersøgt.

 

Ea repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og Task 33

Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og Task 33 frem til udgangen af 2021. Task 32 beskæftiger sig med forbrænding og samfyring af biomasse og Task 33 omhandler forgasning af biomasse og affald.

 

Vi udsender løbende et dansk nyhedsbrev om arbejdet i hver Task. Hvis du ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail til Morten Tony Hansen eller læs tidligere nyhedsbreve for Task 32 og Task 33. Du kan også lære mere om hver task ved at besøge siderne IEA Bioenergy Task 32 og IEA Bioenergy Task 33.

 

 

Udvalgte biomasseprojekter:

 

 

Opdateret 08.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096