Tema: Modeller

Modelværktøjet Balmorel

Ea Energianalyse bruger modellen Balmorel i mange projekter. Balmorel er velegnet til at analysere store energisystemer med el og fjernvarme. Vi har anvendt modellen med op til 18 europæiske lande – hvor modellen fx gennemfører optimal dispatch af eksisterende kraftværker samt investerer i nye kraftværker og transmissionsforbindelser. Dette sker typisk ved at opstille en række alternative scenarier, fx med mere eller mindre vedvarende energi eller parametervariationer for forbrug, brændselspriser m.m.

 

Styrken er, at der kan regnes på selv meget store systemer. Fx kan modellen beregne optimal dispatch for hele Kina. Resultatet for 1 år kan beregnes på under 1 time. Den gode hastighed opnås ved at anvende en række forenklinger af virkeligheden. Vigtigst er det, at modellen er deterministisk, og at der anvendes ”full foresight”. Det betyder, at alt kendes for et helt år ad gangen. Elforbruget og elproduktionen fra vindmøller kendes fx på timebasis. Mange analyser har vist, at der opnås relevante resultater selv med denne forenkling.

 

 

Projekter hvor Balmorel modellen er anvendt:

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

 

Opdateret 01.03.2017

Yderligere information:

 

Kontakt:

 

Øvrige modeller:

 

Download:

 


Balmorel hjemmeside

På Balmorel-hjemmesiden er der nem adgang til beskrivelse af projekter, hvor Balmorel-modellen anvendes, publikationer om modellen samt oversigt over virksomheder, som anvender Balmorel mv.

Se www.balmorel.com

 

 

Balmorelmodellen er blevet anvendt i vores projekter i:

 • Burundi
 • Canada
 • Danmark
 • Djibouti
 • DRC
 • Estland
 • Etiopien
 • Ghana
 • Kenya
 • Kina
 • Letland
 • Libyen
 • Litauen
 • Mauritius
 • Norge
 • Polen
 • Rwanda
 • Sudan
 • Syd Sudan
 • Sydafrika
 • Tanzania
 • Togo
 • Tyskland
 • Uganda
 • Vietnam
 • Ægypten
 • Østrig

 

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096