Tema: Affald

Energi fra affald

Affaldsforbrænding har vist sig at være en effektiv måde at udvinde energi fra affald, og den danske affaldsforbrændingssektor er blandt verdens mest udbyggede. Ved afbrænding af affald undgås deponering og de deraf følgende miljøpåvirkninger, og energiindholdet i affaldet kan udnyttes til at producere el og varme. 


Den danske affaldssektor har inden for de seneste år gennemgået en stor udvikling. Hidtil har organiseringen været præget af kommunernes indsamlings- og anvisningspligt og det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Gennem EU’s affaldsdirektiv, som trådte i kraft ultimo 2010, blev handel med erhvervsaffald til genanvendelse (herunder forbrænding) liberaliseret i hele EU, således at erhvervsaffald nu frit kan eksporteres eller importeres. Direktivet har ført til en debat omkring organiseringen af hele affaldsforbrændings-området i Danmark og om forholdet mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet.

 
Ea Energianalyse har gennemført flere projekter i samarbejde med nøgleaktørerne fra den danske affaldssektor. Vi har blandt andet analyseret rammebetingelserne for danske affaldsforbrændingsanlæg i sammenligning med udvalgte EU-lande og vurderet de danske anlægs konkurrenceevne. Vi har også gennemført analyser af forholdet mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet og vurderet de teknologiske muligheder i forbindelse med anlæggelse af ny forbrændingskapacitet. Endelig har vi analyseret fordele og ulemper ved at inkludere affaldsforbrændings-sektoren I EU’s kvotehandelssystem EU-ETS.

 

Udvalgte projekter om energi fra affald

 

Opdateret 08.03.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096