Nyhedsbrev

30.08.2017

 

Workshop om fluidbed-omsætning af biomasse og affald i Skive 24. oktober 2017

Workshoppen "Fluidized Bed Conversion of Biomass and Waste" holdes i Skive tirsdag, den 24. oktober og omhandler termisk omsætning af biomasse og affald i fluid bed-anlæg - både ved forbrænding og forgasning. Workshoppen arrangeres i samarbejde med IEA FBC (Fluid Bed Conversion) og vi indkalder aktuelt faglige oplæg til workshoppen. Hvis du kunne tænke dig at bidrage med et oplæg, da tøv ikke med at give mig besked - helst inden ugens udgang.

Workshoppen dækker alle aspekter af fluidbed-omsætning (Forskning, udvikling, implementering og markedsperspektiver, bedmaterialer, forbrændingskemi, simuleringer, miljøforhold mv.). Herunder kommer til inspiration en liste over oplæg, der arbejdes med:

 

 • Bo Leckner, Chalmers University of Technology, Sweden
  Heat and mass transfer to fuel particles in fluidized bed combustors and gasifiers
 • Fabrizio Scala, University of Naples Federico II, Italy
  The relevance of attrition during fluidized bed conversion of biomass and waste
 • JongMin Lee, KEPCO, South Korea
  Biomass Utilization Status and Example in Fluidized Bed Boiler in Korea
 • Robin Hughes, CanmetENERGY, Natural Resources Canada
  Co-firing of Torrefied Biomass and Coal in Oxy-FBC with Ilmenite Bed Material
 • Aris Nikolopoulos, CERTH, Greece
  Assessing Circulating Fluidized Bed Combustors flexibility with respect to load changes and fuel type
 • Tomoyoshi Kumagai, IHI Corporation, Japan
  Fluidized Bed Gasification and Combustion of Biomass
 • Mathieu Insa, EDF, France
  Biggest BFB for biomass combustion in France - Lessons learned
 • Peter Clough, Cranfield University, UK
  Hydrogen production from biomass feedstocks utilising a spout fluidised bed reactor
 • Emil Vainio, Åbo Akademi University, Finland
  Low-temperature corrosion in fluidised bed combustion of biomass
 • Alberto Gomez Barea, University of Seville, Spain
  Opportunities of Hybridization of CSP Plants by Biomass Gasification
 • TU Wien
  Ash and bed material research in fluidized bed gasification of biomass from lab- to industrial-scale.
 • TU Wien
  Results from the 100 kW dual fluidized bed gasifier at TU Wien
 • TU Wien
  Evaluation of the DFB process by means of cold flow modeling & CPFD simulations
 • Kevin Whitty, University of Utah
  Chemical looping
 • Tage Meltofte, Skive District Heating
  On the Skive BFB plant
 • John Bøgild Hansen, HTAS
  On the new catalyst in Skive
 • DTU BGG
  Upscaling the two stage gasifier via fluidization

 

Deltagelse i workshoppen er åben for alle interesserede. Arrangementet omfatter besøg hos Skive Fjernvarme den 25. oktober. Skive Fjernvarme har i en årrække drevet en fluid bed forgasningsanlæg til fremstilling af elektricitet og varme på basis af biomasse.

Mandag, den 23. oktober holdes det halvårlige arbejdsmøde i Task 33 i Skive. Det er muligt for industrielle repræsentanter at deltage som observatør i arbejdsmødet i Task 33. Giv gerne besked, hvis du er interesseret.

Mere information om program og tilmelding til arrangementet følger i næste mail og på hjemmesiden www.task33.ieabioenergy.com.

 

 

Hvad skal IEA Bioenergy lave fremover - deltag i spørgeskemaundersøgelse

IEA Bioenergy udvikler for tiden på arbejdsprogrammet for 2019-2021 og beder interesserede melde tilbage via et spørgeskema. Undersøgelsen kan tilgås her - der er frist til 1. september.

 

 

Næste task møde og workshop i Task 33

Næste arbejdsmøde og workshop i Task 33 forventes afholdt i Holland i foråret 2018. Emnet for workshoppen forventes at dreje sig om termisk forgasning og synergier med andre energiteknologier. Mere information følger i næste mail.

 

 

Om IEA Bioenergy Task 33

Task 33 er en del af samarbejdet under IEA Bioenergy Agreement. Ea Energianalyse deltager i gruppens arbejde på vegne af Danmark. I øvrigt deltager forskere, rådgivere og industrirepræsentanter fra Østrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Schweiz, Italien og USA (Task leder). Det er en fagligt stærk gruppe, som tilsammen besidder stor ekspertise indenfor termisk forgasning af faste biobrændsler.

Rygraden i samarbejdet er halvårlige arbejdsmøder typisk med tilhørende workshop om et udvalgt teknisk emne og besøg på relevante anlæg i værtslandet. Formålet med at deltage i arbejdsmøder er at formidle nyheder om danske FUD-aktiviteter og projekter om termisk forgasning af faste biobrændsler samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Formidlingen finder primært sted via nyhedsmails, mens indsamlingen af danske nyheder sker ved aktiv medvirken fra de danske aktører. Danmark bidrager endvidere til Task 33 i de igangværende samarbejdsprojekter om faglige problemområder indenfor forgasning, opdatering af landerapporter og databasen over anlæg, samt ved at afholde arbejdsmøder og workshops.

Task 33 har en hjemmeside, hvor der kan findes information om biomasseforgasning, herunder Task 33 workshops, landerapporter, faglige publikationer og en database over forgasningsprojekter. Hjemmesiden har fået ny adresse: www.task33.ieabioenergy.com. Hvis oplysningerne om danske anlæg i databasen trænger til opdatering, vil jeg gerne orienteres.

Den danske deltagelse i gruppens arbejde er samfinansieret af EUDP og Ea Energianalyse. Se tema om den danske deltagelse og tidligere nyhedsbreve her.

 

 

 

 

Nyhedsbrev

05.04.2017

 

Arbejdsmøde og workshop om små forgassere til kraftvarme i Innsbruck 2-4. maj 2017
Næste arbejdsmøde og workshop afholdes 2-4. maj 2017 i Innsbruck i Østrig. Workshoppen omhandler små forgasningsanlæg til kraftvarme og omfatter virksomhedsbesøg hos gasmotorproducenten GE Jenbacher og hos Syncraft, der markedsfører kraftvarmeanlæg baseret på en særlig "floating fixed bed"-teknologi. Workshoppen er åbent for alle interesserede deltagere. Mere information om program og tilmelding findes på hjemmesiden. Bemærk, at der er tilmeldingsfrist 10. april. Det er desuden muligt for danske industrielle repræsentanter at deltage som observatør i arbejdsmødet i Task 33 den 2. maj. Jeg hører meget gerne, hvis du kunne tænke dig at deltage.


Præsentationer fra Central European Biomass Conference 2017
Central European Biomass Conference i Graz, Østrig, 18-20. januar 2017 bragte ny viden om teknologier og markeder for biomasse, teknologier og biomasseforgasning i lande, der ikke er med i Task 33, og som derfor normalt ikke beskrives i dette nyhedsbrev. Information om konferencen inkl. præsentationer findes her.


Aktuelle workshops og næste task møde
Workshop om Strategi for Termisk Forgasning i Danmark 27. april 2017
Partnerskabet for Termisk Forgasning afholder den 27. april 2017 kl. 9-14 en workshop, hvor fremtiden for termisk forgasning i Danmark er i fokus. Workshoppen finder sted på DTU RISØ campus, ved bygning 321 forud for den ordinære generalforsamling i partnerskabet. Det er gratis at deltage i workshoppen. Programmet kan ses her, og tilmelding foregår senest 6. april 2017 pr. mail til partnerskabets sekretær, Niels Bjarne Rasmussen hos DGC på nbr@dgc.dk.

4th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, Verona, 22-23. maj 2017
Mere information om konferencen kan findes her.

Næste arbejdsmøde og workshop i Task 33 er 23-25. oktober 2017 i Skive, Danmark

Næstkommende arbejdsmøde og workshop i Task 33 afholdes i Skive i oktober. Workshoppen er åben for alle interesserede deltagere og omhandler termisk omsætning i fluid bed-anlæg. Den arrangeres i samarbejde med IEA FBC (Fluid Bed Conversion) og omfatter besøg hos Skive Fjernvarme. Det er desuden muligt for industrielle repræsentanter at deltage som observatør i arbejdsmødet i Task 33, og jeg hører også meget gerne, hvis du kunne tænke dig at bidrage med oplæg om fluid bed-teknologi på workshoppen.


Om IEA Bioenergy Task 33
Task 33 er en del af samarbejdet under IEA Bioenergy Agreement. Ea Energianalyse deltager i gruppens arbejde på vegne af Danmark. I øvrigt deltager forskere, rådgivere og industrirepræsentanter fra Østrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Schweiz, Italien og USA (Task leder). Det er en fagligt stærk gruppe, som tilsammen besidder stor ekspertise indenfor termisk forgasning af faste biobrændsler.

Rygraden i samarbejdet er halvårlige arbejdsmøder typisk med tilhørende workshop om et udvalgt teknisk emne og besøg på relevante anlæg i værtslandet. Formålet med at deltage i arbejdsmøder er at formidle nyheder om danske FUD-aktiviteter og projekter om termisk forgasning af faste biobrændsler samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Formidlingen finder primært sted via nyhedsmails, mens indsamlingen af danske nyheder sker ved aktiv medvirken fra de danske aktører. Danmark bidrager endvidere til Task 33 i de igangværende samarbejdsprojekter om faglige problemområder indenfor forgasning, opdatering af landerapporter og databasen over anlæg, samt ved at afholde arbejdsmøder og workshops.

Task 33 har en hjemmeside, hvor der kan findes information om biomasseforgasning, herunder Task 33 workshops, landerapporter, faglige publikationer og en database over forgasningsprojekter. Hjemmesiden har fået ny adresse: www.task33.ieabioenergy.com. Hvis oplysningerne om danske anlæg i databasen trænger til opdatering, vil jeg gerne orienteres.

Den danske deltagelse i gruppens arbejde er samfinansieret af EUDP og Ea Energianalyse. Se tema om den danske deltagelse og tidligere nyhedsbreve her.

 

 

Nyhedsbrev

19.10.2016

 

Ea Energianalyse skal repræsentere Danmark i Task 33

EUDP har i  september besluttet, at Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 33 gennem indeværende triennium, som løber til udgangen af 2018.

 

 

Nyhedsbrev

09.06.2016

 

Arbejdsmøde i Task 33 i Trondheim

24. maj 2016 afholdt Task 33 sit første arbejdsmøde i det netop indledte tre-årige forløb 2016-2018. Mødet omhandlede især Task 33's igangværende projekter samt landerapporter fra deltagerlandene. Mødet havde deltagelse fra Taiwan, der ikke er medlem af IEA Bioenergy, men som søger veje til at øge andelen af biomasse i energisystemet.

 

Task 33 har følgende projekter på programmet for 2016-2018:

 

 • Forgasning af affald - om anlægserfaringer med affaldsforgasning, ledet af Lars Waldheim, Sverige
 • Forbehandling af brændsler til forgasning, med fokus på biomasser, der er mindre egnet til termisk konvertering, ledes formentlig af Thomas Kolb, Tyskland og er et samarbejde mellem flere tasks ledet af Jaap Koppejan, Task 32
 • Biomasseforgasning for Carbon capture, use and storage (CCUS), ledet af Judit Sandquist, Norge som en del af et samarbejde mellem flere tasks
 • Succeshistorier om biomasseforgasning, der bygger på den seneste statusrapport fra Task 33
 • Forgasningsbaserede hybridsystemer, hvor fx biomasse og solenergi kombineres, input fra Reinhard Rauch, Østrig som en del af et "mellemtaskligt" projekt, ledet af Ilkka Hannula, Finland
 • Brintproduktion via termisk forgasning
 • Statusrapport om forgasning af biomasse og affald, som afslutning på tre-året.

 

Herudover drøftes det at gribe fat i tidligere projektidéer:

 

 • Rapport om erfaringer med termisk forgasning af biomasse, herunder med indfødning af biomasse, "Lessons learned", hvor Martin Rüegsegger fra Schweiz kommer med oplæg
 • Hvidbog om restprodukter fra biomasseforgasning. Idéen er affødt af, at leverandører af små fixed bed-forgassere ofte lover bygherren, at asken kan recirkuleres, hvilket - hvis det ikke kan lade sig gøre - kan være en ukendt omkostning. Spildevand kan også være en omkostningsgenerator for de små anlæg. Men også for større anlæg er der behov for at udbrede viden om, hvad der foregår eller kan foregå med aske og restprodukter i medlemslandene. Derfor foreslås to delrapporter om aske og restprodukter for små, fixed bed-forgassere, ledet af Martin Rüegsegger, Schweiz hhv. større forgasningsanlæg, hvor Lars Waldheim, Sverige og undertegnede har budt ind.

 

Jeg hører gerne fra danske aktører, der er interesserede i at spille aktivt ind til disse projekter.

 

Landerapporter

Landerapporterne fra deltagerne er for de flestes vedkommende opfølgning med den seneste udvikling i landene. Herunder kommer udvalgte glimt, mens præsentationerne alle kan ses på Task 33's hjemmeside.

 

Østrig

Der er udvikling med nye anlæg baseret på TU Wien's dual fluid bed-type, men også eksisterende anlæg, der er stoppet eller under længerevarende vedligeholdelse. En række leverandører af små kraftvarmesystemer er på markedet og sælger mange anlæg. Særligt nævnes Syncraft, der har fået Energy Globe Award for Bioenergiewerk Hatlersdorf. TU Wien har udvist fornyet interesse for Fischer Tropsch-processen med et nyt projekt omkring forgasseren i Güssing, hvor bl.a. effekterne af tilsætning af brint skal undersøges.

 

Holland

Holland er det deltagerland, der er længst væk fra at nå EU’s 2020-mål for udbredelse af VE og reduktion af CO2, men vil satse hårdt på vind, mens ældre kulfyrede værker lukkes. Det er uklart, om samfyring med biomasse har en fremtid i tilskudssystemet. ECN er på vej med et BioSNG-demonstrationsanlæg med en indfyret effekt på 4 MW nedrivningstræ. Der tages endelig beslutning i september 2016.

 

Schweiz

Landet har en stærk energistrategi for 2015 og vil nå dertil med "Energiewende", der dog ikke er vedtaget efter 6 år. Man har et attraktivt feed-in-tarifsystem for elektricitet på vedvarende energi, men budgettet er lille, så der er mange projekter i kø. En række mindre forgasningsanlæg til kraftvarme er i drift og nogle i pipeline.

 

Sverige

En række anlæg lukket, og interessen for forgasning generelt faldende i industrien, hvilket kan have konsekvenser for F&U på området. GoBiGas kører og har haft gode tekniske resultater og 3.000 timers drift. Man har bygget om til flis og er aktuelt ved at indkøre anlægget med dette brændsel. Anlægsinvesteringen er afskrevet, hvorfor anlægget fremover ville kunne køre på flis og hvile i sig selv. Göteborg Energi har besluttet ikke at gå videre med fase II, hvor der skulle bygges en fem gange opskaleret version af det nuværende anlæg, og fremtiden for det eksisterende anlæg betegnes som usikker efter den indeværende evalueringsperiode.

 

Tyskland

Tysklands "Energiewende" er tydelig på landets energistatistik. Ud over stor succes med de helt små fixed bed-forgassere, er der udvikling inden for forgasning af tørret spildevandsslam i fluid bed-forgassere. Flere anlæg er i drift, senest en kraftvarme-version på 440 kWe i Koblenz. Slam anses i Tyskland for at være biomasse, så længe det holdes kommunalt, hvorimod industrielt slam regnes for affald. Oplysningen gav lidt røre i forsamlingen.

 

USA

I Staterne har

Energiministeriet (DoE) fokus på flybrændstoffer

Landbrugsministeriet fornyet interesse i elproduktion på biomasse

Forsvarsministeriet fokus på forgasning af affald, hvor der søges et alternativ, der kan mindske affaldsstrømmen og reducere behovet for at transportere brændsel i uvejsomt terræn eller i krigsområder.

 

Der er en række højt profilerede projekter vedr. fremstilling af Fischer Tropsch-brændsel (bl.a. med titlen "From Trash to Take-off") eller ethanol via forgasning, men blandede meldinger om fremdriften.

 

Som nævnt, kan landerapporterne fra mødet ses på Task 33's hjemmeside. Referatet fra mødet ventes at komme på hjemmesiden senere.

 

 

Workshop om flybrændstoffer via forgasning

SINTEF afholdt 25. maj 2016 workshop om fremstilling af flybrændstoffer via termisk forgasning og Fischer-Tropsch-syntese (FT). Deltagerne, der ud over repræsentanterne fra Task 33 især var norske aktører, hørte 12 oplæg om tekniske, procesmæssige og ressourcemæssige aspekter ved udviklingen af dette spor. Program kan ses via Task 33-hjemmesiden. Workshoppen blev afholdt som et led i det nystartede norske GAFT-projekt (Gasification for Fischer-Tropsch), hvor SINTEF og partnere har fået 20 mio. NOK til at udvikle sporet på alle fronter. Projektet omfatter:

 • Forbehandling af brændsel
 • Forsøgskørsel med entrained flow forgasser
 • Forskning i FT syntese
 • Værdikæde-analyser
 • Uddannelse - PhD
 • Videnspredning

 

Workshoppen havde indlæg om både tekniske og økonomiske forhold omkring fremstilling af flybrændstoffer via termisk forgasning og Fischer Tropsch-syntese. På forgassersiden fortalte Thomas Kolb fra Karlsruher Institut für Technologie om fremskridtene med bioliq-anlægget i Karlsruhe i Tyskland og Reinhard Rauch fra det tekniske universitet i Wien om de fornyede FT-initiativer med basis i forgasseranlægget i Güssing i Østrig.

 

Målet med bioliq er at udvikle en proces, hvor halm pyrolyseres decentralt og pyrolyseolien iblandet koks bringes til et centralt forgasningsanlæg, der fx kan ligge ved et raffinaderi, og hvor en entrained flow-forgasser omdanner blandingen til en ren syngas fx til brug i en synteseproces. I forsøgsanlægget ligger pyrolyseanlæg og forgasser på samme matrikel, men køres skiftevis, og af det samme team på i alt 40 personer, så erfaringerne med at adskille processerne og lagre pyrolyseprodukterne opnås. 

 

I Güssing vil man bruge forgasseren som hjertet i et "Grøn kemi-koncept", hvor der forskes og udvikles i at fremstille en lang række produkter til mange forskellige markeder på basis af forgasningsgassen, herunder diesel via FT-syntese. Forgasseren er en TU Wiens kendte dual fluidized bed-type, hvor biomassen forgasses med damp, og der kan opnås en gas med at lavt indhold af kvælstof og en god balance mellem brint og kulmonoxid ift. behovet i FT-syntesen uden forgasning med ilt. Med denne type kan der fremstilles gas til synteseformål i relativt lille skala (10-100 MW indfyret), og det TU Wiens holdning, at det er overflødigt med tryksat forgasning, idet tryksætning medfører udfordringer med bl.a. indfødning og omkostningerne er sammenlignelige om tryksætning sker før eller efter forgasseren. Aktuelt er man i færd med at opskalere laboratorieanlægget, der er fra 2015 til et nyt anlæg med en kapacitet på 1 tønde FT-diesel pr. dag.

 

I workshoppens del om FT-syntese gav særligt Erling Rytter fra NTNU (og tidligere Statoil) en interessant vurdering af de bedste løsninger indenfor valg af forgasser, FT-reaktordesign og katalysatorvalg.

 

Sierk de Jong med kasketter fra både Utrecht Universitet og firmaet SkyNRG gav en positiv vurdering af fornuften i produktion af flybrændstof på biomasse, og US Department of Energy berettede om status for forgasningsbaseret flybrændstof i USA. Fra Norges Avinor berettede Olav Mosvold Larsen om erfaringerne med iblanding af biojetfuel i flybrændstoffet. Avinor er et lufthavnsselskab, der driver 46 lufthavne i Norge og det eneste, der iblander biojetfuel i deres systemer.

 

Til sidst tog den schweiziske Task 33-repræsentant, Martin Rüegsegger ressourcebrillerne på og perspektiverede teknologisporet, der for at dække 6% af verdens forbrug af transportbrændstof (som flybrændstof pt. udgør) vil lægge beslag på en ressource svarende til tilvæksten i et skovareal på 4.000 x 4.000 km.

 

Præsentationerne fra workshoppen kan hentes på Task 33's hjemmeside.

 

 

Næste møde i Task 33 - Schweiz

Næste arbejdsmøde foregår i Luzern den 25-27. oktober 2016, hvor der 25. oktober afholdes en workshop med titlen "Gas sampling and analysis in thermal gasification processes". Mere information og tilmelding til workshoppen hos den schweiziske landerepræsentant, Martin Rüegsegger (mail eteca@gmx.ch).

 

 

Nyt om konferencer med relation til forgasning

Ingeniørforeningens Selskab for Grøn Teknologi m.fl. holder 13. juni 2016 seminaret " Hvor skal halmen bruges?", hvor tre mulige teknologispor debatteres. Mere info her.

Den årlige konference Regatec blev holdt i Malmø 10-11. maj 2016. Proceedings kan bestilles gratis her

 

Opdateret 30.08.2017

Yderligere information:

 

Nyhedsbrevet skrives af Morten Tony Hansen, konsulent og biomasse ekspert ved Ea Energianalyse.

 

Er du interesseret i at modtage nyhedsbrevet på mail, så send dit navn og e-mailadresse til Morten Tony Hansen.

 

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096