Referencer

Affald danmark
AffaldVarme Århus
AgroBusiness Park A/S
Amager ressource Center (ARC)
Argora Energiewende
ATP
AURA Rådgivning A/S
Augstsprieguma tîkls
Baltic Development Forum
Biobrændselsforeningen
Bionaturgas Danmark A/S
Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Brædstrup Fjernvarme
Cape Peninsula University of Technology
Center for Energibesparelser (nu SparEnergi.dk)
Children's Investment Fund Fondation
China Electric Power Research Institute (CEPRI)
China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE)
City of Aarhus
Climate Circle Holstebro
Climate Strategies
Cowi A/S
Cowichan Valley Regional District
CTR I/S
Danida
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Vindmølleforening
Dansk Affaldsforening
Dansk Energi
Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab
Dansk Gasteknisk Center
Dansk Industri
Dansk Shell
DBDH
De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS)
Den Nordiske Investeringsbank
Det økologiske Råd
Deutsche GIZ
DFF/EDB
DONG Energy
Dong Energy Oil & Gas
DONG Energy Power
DTU Management Energineering
DTU Vindenergi
Eestii Energija, Estland
Egyptian Electricity Transmission Company (EETC)
EKJ Rådgivende Ingeniører
Elering AS
Elkjøp Nordic AS
EMD
Energi E2 A/S
Energi- og olieforum
Energifonden
Energinet.dk
Energiselskabet Buskerud
Energistyrelsen (ENS)
Energitilsynet
Energitjenesten
Energy Crossroads Denmark
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Eskom
EU: Intelligent Energy - Europe (IEE)
Euroheat & Power
Faaborg-Midtfyn kommune
Favrskov Kommune
Ferring Pharmaceuticals A/S
Fichtner Management Consulting AG
FIF Marketing
Fingrid
Fjernvarme Fyn
Fjernvarmens Udviklingscenter
Folketinget
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Forschungszentrum Jülich
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation
Fredericia Fjernvarme
Frederiksberg Kommune
Friedrich-Ebert-Stiftung Stockholm
Furesø kommune
Gate 21
Gentofte Kommune
GIZ GmbH
Gladsaxe Kommune
GLIMSTED Bernotas & Partners
Green Seminars
Grøn Energi
H.J Hansen Genvendingsindustri
Haldor Topsøe
Havvind Aarhus Bugt
Hjørring Kommune
HMN GasNet P/S
HNG/Naturgas Midt-Nord
HOFOR A/S
Humboldt-Universität zu Berlin
Hundige Fjernvarmeværk
Hvidovre Kommune
Høje Tåstrup Fjernvarme
Høje Tåstrup Kommune
IBS Building Pty Ltd
Ikast Værkerne Service
INBICON
Industrial Technology Research Institute
Innovate Energy Pty Ltd.
Insero Energy
Institut for miljøvurdering, IMV
International Energy Agency, IEA
KARA/NOVEREN
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Klimakommissionen
KL-Teknik & Miljø
Kommunernes Landsforening
Konrad-Adenauer-Stiftung
Krigers Flak ApS
Kuwait Petroleum International
Københavns Kommune
Køge Kraftvarmeværk
Landbrug og Fødevarer
Lietuvos Energija, Litauen
LITGRID
Lokalenergi
MandagMorgen
Middelfart Kommune
Miljøforum Midtjylland
Miljømærkning Sverige
Miljøstyrelsen
Mineralolie Brancheforeningen & Miljøpuljen ApS
Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter
Ministry of Economy, Luxemburg
Montel AS
MyEnergy, Luxembourg
Mærsk Olie & Gas
Nabtesco
National Treasury, South Africa
Natur-Energi A/S
Naturgas Fyn
Naturstyrelsen
NEAS ENERGY
New Brunswick System Operator, Cananda
NOAH - Friends of the Earth Denmark
NOE
Nomi i/s
Norddjurs Kommune
Nordea Markets
Nordic Consulting Group (NCG)
Nordisk Energiforskning
Nordisk Ministeråd
Nordisk Råd
Norfors
Norsk Enøk og Energi - NEE
Norsk Petroleumsinstitutt
NRGI-Rådgivning
Nyborg Forsyning og Service
Näringsdepartementet/Energienheten
Oliebranchens Fællesrepræsentation
OU Elering Estonia
Oy Projektum Ab
Partnerskabet for Brint og Brændselsceller
Philips Lys
Põhivõrk OÜ
Project Zero
Rambøll Danmark A/S
RED - det dansk-kinesiske program for udvikling af vedvarende energi
REFA Energi
Regeringskansliet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
RenoSam
Rigsrevisionen
Risø
Royal Danish Embassy, Bangkok
Royal Danish Embassy, Addis Ababa
Royal Danish Embassy, Jakarta
Roskilde kommune
SEAS-NVE
Sida, Swedish International Development Cooperation Agency
Siemens
Skanderborg-Hørning Fjernvarme
Skellefteå Kraft AB
South African National Energy Development Institute (SANEDI)
Statens energimyndighet
Stenløse Kommune
Styrelsen for Forskning og Innovation
Sustainability Solutions Group
Svenska Kraftnät
Sweco Danmark A/S
Syddansk Universitet
Syddjurs Kommune
Sønderborg Fjernvarme
TAXA 4 x 35
Tekniq
Teknologirådet
Thaksin University
Toyota Motor Europe
Trafikstyrelsen, Center for biler og Grøn Transport
Transportministeriet
TRE-FOR Energi
TVIS Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab I/S
UAB "Ekotermija
UNEP Risø Centre
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Vattenfall Danmark
VEKS
Verbraucherzentrale Bundesverband
Vestas
Vestas Wind Technology - China
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Vestforbrænding
Vindenergi Danmark
Vindmølleindustrien
VTT Technical Research Centre of Finland
WED - det dansk-kinesiske vindenergiprogram
WEISS A/S
WWF Denmark
Ærø Energi- og Miljøkontor
Østkraft
Aalborg Forsyning

Opdateret 08.03.2019

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096