Undersøgelse af biomassemarkedet

I flere af de store danske byer er der eller vil der i de kommende år ske en omstilling af kraftvarmeværkerne til anvendelse af biomasse. Dette vil betyde en betydelig forøgelse af biomasseanvendelsen i de store fjernvarmesystemer, og specielt forventes anvendelsen af træpiller at stige.

 

I dag anvendes godt 1 mio. tons træpiller årligt i Danmark, heraf ca. halvdelen på de centrale kraftværker. I Europa anvendes ca. 8 mio. tons årligt, og markedet for træpiller er under hastig udvikling.

 

Analyse af biomassepriser, -ressourcer, -efterspørgsel og bæredygtighed

Ea Energianalyse har på den baggrund for Varmeselskaberne VEKS, Københavns Energi (nu HOFOR), CTR, Fjernvarme Fyn og AffaldVarme Århus lavet en undersøgelse af biomassemarkedet, som belyser følgende spørgsmål:

 

  • Hvor meget biomasse er der til energiproduktion nu og i fremtiden?
  • Hvordan udvikler den internationale efterspørgsel sig?
  • Hvordan udvikles handel og markedsstrukturer for biomasse?
  • Hvilke bæredygtighedskrav kan der stilles til biomassen?
  • Hvad er prognoserne for den fremtidige biomassepris?

 

Betydelig stigning i importen af træpiller

Analysen konkluderede bl.a., at der i Danmark og resten af EU vil ske en meget betydelig stigning i efterspørgslen efter biomasse til el- og varmeproduktion, hvilket primært hænger sammen med EU’s mål om at opnå 20 % VE i 2020.  Selvom der er store, globale ressourcer af biomasse, er ressourcerne ikke altid til stede dér, hvor forbruget er, og der forventes derfor en betydelig import af især træpiller til Danmark og andre EU-lande frem mod 2020.

 

Med fokus på træpiller dækkede undersøgelsen derudover relativt bredt indenfor ressourcer, efterspørgsel, bæredygtighedskriterier, energiforbrug ved transport, markeder, prisfremskrivninger m.m.

 

Arbejdet blev gennemført i perioden november 2009 til april 2010.

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

Projektet afholdt den 10. marts 2010 en workshop. Se mere om workshoppen og hent materiale her.


Kontakt:

Jesper Troelsgaard Werling

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096