Udarbejdelse af helhedsplan for udvikling af vedvarende energi i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune er en af initiativtagerne bag samarbejdet ClimateCircle, der har det formål at fremme områdets erhvervsudvikling inden for klimavenlig teknologi og øge produktionen af vedvarende energi med henblik på at kunne eksportere vedvarende energi til andre dele af Danmark.

 

Styregruppen for ClimateCircle-samarbejdet omfatter Holstebro Kommune, DONG Energy, Vestforsyning A/S, nomi i/s, Nupark og Måbjerg BioEnergy Drift A/S.


Fremtidsvision for 2025
Ea Energianalyse har bistået ClimateCircle med opdatering og udbygning af et energiregnskab for området, som har dannet et valideret og faktabaseret grundlag for udarbejdelse af en fælles fremtidsvision for 2025. Opgaven har desuden omfattet udarbejdelse af en strategisk handlingsplan for, hvordan fremtidsvisionen realiseres.

Projektet løb fra oktober 2009 til september 2010.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere oplysninger:

 

Downloads:

 

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096