Vedvarende Energiressourcer i Mali

Ea Energianalyse har sammen med Risø-DTU, Mali Folkecenter Nyataa og DNE/CNESOLER fra Mali deltaget i et forstudie af mulighederne for at etablere et biomassekraftværk basseret på rishalm i Mali.

 

Hovedformålet har været at undersøge om, det er teknisk muligt, økonomisk rentabelt, bæredygtigt og anbefalelsesværdigt at bygge et rishalmsfyret kraftværk i Niono i Mali. Som et led i projektet skulle placeringen af kraftværket vurderes i forhold til elsystemet og lokaliseringen af halmressourcen. Endvidere blev de økonomiske omkostninger, CO2-reduktioner og effekten på lokal beskæftigelse vurderet.

 

Analyserne viser, at det er teknisk muligt og under visse omstændigheder økonomisk rentabelt at etablere et kraftværk baseret på rishalm i Niono. Der er dog en række risici og usikkerheder forbundet med projektet, der bør undersøges nærmere.

Af fordele kan nævnes lokal jobskabelse, brug af nationale ressourcer, reduktion af afhængighed af importeret diesel og reduktion af drivhusgasemissioner.

 

Ulemperne er, at der er usikkerhed om den resulterende elpris og at det er en medium- til højrisiko investering på grund af uvished angående, at det er det første halmfyret kraftværk i regionen (teknisk risiko), usikkerhed om volume og pris på rishalm samt mulig konflikt med anden brug af rishalm.

 

Projektet var en del af et større projekt, ledet af Risø-DTU og finansieret af midler under Udenrigsministeriets særlige miljøbistand. Det samlede projekt indeholdte tre komponenter:

  1. Udarbejdelse af kort over vind- og solressourcer for Mali.
  2. Kortlægning af potentialet for anvendelse af restprodukter fra landbruget til energiproduktion.
  3. Analyse af potentialet for produktion af bioetanol fra maniok (kassava)

Projektet blev gennemført i perioden december 2011 – november 2012.

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

Pre-feasibility study for an electric power plant based on rice straw

 

Læs mere om hele projektet:

www.frsemali.org

 

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096