Nyborgs fremtidige varmeforsyning

Fjernvarmeforsyningen i Nyborg er i dag primært baseret på overskudsvarme fra Kommunekemi a/s samt mindre leverancer af overskudsvarme fra industrivirksomheder. Med omlægningen af afgiftslovgivningen vedrørende affald og med EU-liberaliseringen af markedet for forbrændingsegnet erhvervsaffald vil vilkårene for Nyborgs største producent af varme ændre sig væsentligt.
 

Sikring af miljøvenlig og billig varme

På den baggrund har Ea Energianalyse lavet et oplæg til Nyborg Forsyning om, hvilke handlinger der kan iværksættes for fremadrettet at sikre Nyborg forsyning miljøvenlig og billig varme. De alternative forsyningsformer, der belyses, omfatter bl.a. biomassebaseret varme, solvarme og geotermi samt import fra Fynsværket.

 

Projektet løb fra august til december 2009.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere oplysninger:

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096