Miljødeklaration for el i Østdanmark

Ea Energianalyse har for Københavns Energi (nu HOFOR) udarbejdet en fremskrivning af miljødeklaration for el i perioden 2010-2025. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de forudsætninger for el- og varmesiden, der er anvendt i projekt Varmeplan Hovedstaden.

 

Analyserne er gennemført i elmarkedsmodellen BALMOREL, der indeholder en detaljeret beskrivelse af fjernvarmesystemet i København. Herudover indgår det omkringliggende nordiske og tyske elsystem. CO2-emission fra elproduktionen i Danmark samt fra den elektricitet, der importeres og eksporteres til og fra nabolandene, er medtaget i analysen.

 

For hvert tidsafsnit opgøres, om Danmark er i nettoimport, eksport eller i balance. Nettoimport og nettoeksport beregnes som summen af transport på alle udlandsforbindelser.

 

Herudover er der foretaget en vurdering af konsekvenserne af at fratrække VE-fordelen i nye vindmølleprojekter i miljødeklarationen for el, når elektriciteten anvendes i Københavns kommune.

 

Projektet er gennemført i perioden juli 2009 til august 2009.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096