Miljø-alternativer til Aarhus fjernvarme

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen i Aarhus står for 18 pct. af den samlede CO2-emission, og fjernvarmesystemet i Aarhus står dermed over for en række udfordringer i de kommende år for at sikre en CO2-neutral varmeforsyning, der samtidig er forsyningssikker og økonomisk effektiv.


Ea Energianalyse har i en række projekter hjulpet AffaldVarme Aarhus (AVA) med at analysere de forskellige muligheder i fjernvarmesystemet. Arbejdet har bl.a. omfattet analyse af store varmepumper til at producere fjernvarme, effekten af at omstille Studstrupværket til træpiller samt mulighederne for at opføre et nyt biomassekraftvarmeværk.

 

Læs om de enkelte projekter her:

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096