Bedre integration af vind

For at udnytte vindkraften optimalt, er det vigtigt, at der er et godt samspil mellem produktionen fra vindmøller, den øvrige elforsyning og elforbruget.


Vindkraften udgør en væsentlig del af den danske elforsyning, og andelen af vindkraft forventes at stige kraftigt i de kommende år. Da vindkraften producerer, præcis som vinden blæser, er det en konstant udfordring at sikre sammenhæng mellem vindkraftens produktion, den øvrige elforsyning og elforbruget.

I foråret 2009 har Ea Energianalyse og Risø DTU gennemført en uafhængig undersøgelse om indplacering af stigende mængder VE i elsystemet med fokus på en analyse af elpatronloven og treledstariffen.

Undersøgelsen Bedre integration af vind analyserer udfordringerne ved indpasning af mere vindkraft i elsystemet, beskriver udvalgte tekniske løsningsmuligheder og kommer med anbefalinger om, hvordan ændrede afgifter, tariffer og markedsdesign kan lette integrationen af stigende mængder vindkraft i elsystemet.

 

Det anbefales

  • at elpatronloven gøres permanent
  • at igangsætte et arbejde, som skal føre til dynamiske afgifter
  • at dynamikken øges i forbindelse med udformningen af tariffer
  • at alle producenter på sigt overgår til markedsvilkår
  • at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på at udvikle rammerne for regulerkraftmarkedet, således at elforbrug (og andre mindre enheder) kan indgå i markedet.

 

 

Opdateret 01.09.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096