Grid code Mauritius

Ea Energianalyse har i samarbejde med SEAS-NVE udviklet nye tilslutningsbetingelser til elnettet for små decentrale generatorer. Tilslutningsbetingelserne skal være med til at sikre integrationen af småskala-elproduktion baseret på vedvarende energi i Mauritius' elnet.

 

Der er i projektet taget hensyn til systemsikkerhedsaspekter, samtidig med at integrationen af nye småskala-producenter af vedvarende energi fremmes.


Projektet blev støttet af FN’s udviklingsprogram UNDP og løb fra januar 2009 til april 2010.

 

 


 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe og János Hethey

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096