Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger

For Erhvervs- og Byggestyrelsen har Ea Energianalyse i efteråret 2008 gennemført en analyse af, hvordan man kan forbedre finansieringsmulighederne for energibesparelser i bygninger.

 

Analyse af udenlandske erfaringer

Projektet analyserede udenlandske og danske erfaringer med finansiering af energibesparelser i bygninger. I en række lande er der både offentlige og private finansieringsprodukter, som tilbyder lavere rente på lån til særligt energieffektivt udstyr fx isolering, energivinduer m.m. Energimærkning af bygninger anvendes også i finansieringen af energieffektive renoveringer. Disse produkter har en helhedsorienteret tilgang til finansiering af energibesparelser og sætter fokus på, hvordan rentable energibesparelser kan reducere driftsomkostninger i ejendomme. Det gør låntagere mere robuste over for stigende energiomkostninger og styrker deres samlede økonomi.

 

Anbefalinger til finansering i Danmark

I Danmark er kun få låneprodukter øremærket til energibesparelser i bygninger. Energibesparelser finansieres typisk via gængse produkter tilbudt af banker og realkreditinstitutter. På baggrund af erfaringerne fra udlandet giver rapporten anbefalinger om, hvordan finanseringen af energibesparelser kan tilrettelægges i Danmark.

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads: Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096