Det polske gasmarked frem til 2035

I 2007 engagerede JASPERS* Ramboll Oil & Gas til at undersøge det polske gasmarked frem til 2035 for at have et fælles udgangspunkt for vurdering af olie- og gasprojekter i Polen med EU-støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden.

 

Undersøgelsen skulle først og fremmest tilvejebringe et uafhængigt og komplet billede af gassektoren i Polen og en pålidelig prognose for efterspørgslen efter gas frem til 2035.

 

Scenarier for gasefterspørgsel

Ramboll Oil & Gas hyrede Ea Energianalyse og Risø DTU til at udarbejde an række scenarier for den fremtidige udvikling i den polske efterspørgsel efter gas. Til scenarierne blev modelleringsværktøjet STREAM anvendt. Ea og Risø DTU bruger også STREAM til at udarbejde energiscenarier for Danmark og EU.

 

*JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European RegionS

 

Projektet blev afsluttet i august 2008.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Modelværktøjet STREAM

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096