Bæredygtige energiscenarier for Østersøregionen

Tættere samarbejde, dialog og fælles energiplanlægning er altafgørende, hvis elsystemet i Østersøregionen skal udvikle sig på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, og udbygningen ikke skal blive domineret af dyre løsninger, som primært er drevet af krav om øget lokal energiforsyningssikkerhed. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om EU-landenes forhold til den russiske nabo i Østersøregionen. Det viser rapporten "Sustainable Energy Scenarios - Energy Perspectives for the Kaliningrad Region as an Integrated Part of the Baltic Sea Region", som er udarbejdet af Baltic Development Forum og Ea Energianalyse.

 

Rapporten er udarbejdet med støtte fra projektets sponsorer, Udenrigsministeriet og Nordisk Ministerråds informationskontor i Kaliningrad.


Tidligere scenarie-analyser

Sammen med Baltic Development Forum har Ea Energianalyse tidligere undersøgt, hvordan det regionale samarbejde kan styrkes i Østersøregionen. Undersøgelsen omfatter i fase 1 en kort status for energisektoren i Østersøregionen og udarbejdelse af to overordnede scenarier for, hvordan energi- og transportsektoren kan overholde de strategiske energi- og klimamål. I fase 2 er der udarbejdet detaljerede scenarieanalyser af el- og fjernvarmemarkederne. Undersøgelsen finansieres som et multi-klientstudie af Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss).

 

Modellerne bag scenarierne

Se rapporter og foredrag (på engelsk) i boksen til højre. Læs om de anvendte modeller på www.streammodel.org og www.balmorel.com.

 

 

Opdateret 02.09.2015

Yderligere information

 

Downloads:

 

Kaliningrad Region

 

Baltic Sea Region

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096