Bekæmpelse af energifattigdom – et katalog over muligheder for Cape Town

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i byområder, modellernes effektivitet, styrker og svagheder samt mulige omkostninger forbundet med dem. Projektet har også undersøgt, hvordan energibesparelser kan fremmes i husstande med lav indkomst, og hvordan man kan etablere en fond for energibesparelser, som lavindkomst-husholdninger kan få støtte fra.

 

Ea Energianalyse har udført projektet for Cape Town kommune. Projektet blev igangsat i oktober 2007 og løb til december 2007.

 

 

 

Opdateret 17-07-2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096