Energipolitik for Mauritius, 2007-2025

Sammen med UNEP Risø Centre deltog Ea i efteråret 2007 i et projekt, som mundede ud i en energistrategi og handlingsplan for Mauritius frem til 2025. Projektet blev gennemført for regeringen på Mauritius og finansieret af EU og FNs udviklingsprogram (UNDP) i fællesskab.

 

Arbejdet blev udført af et projektkonsortium af internationale energieksperter. Ea har primært bidraget med analyser af elsektoren. Arbejdet omfattede vurdering af det eksisterende elsystem, modellering og scenarier for udbygningen med nye teknologier frem til 2025 samt anbefalinger om vilkår for nye producenter, tarifstrukturer mm. Til modelleringen anvendte vi elmarkedsmodellen Balmorel.

 

Projektet løb fra august 2007 til januar 2008.

 

Lidt om Mauritius

Mauritius er en uafhængig republik med godt en mio. indbyggere. Landet er en ø på størrelse med Fyn beliggende i det Indiske Ocean ca. 800 km øst for Madagaskar. En hovedudfordring i de kommende år er at sikre fortsat økonomisk udvikling af landet, samtidig med at der arbejdes mod en stigende grad af selvforsyning i energisektoren gennem energibesparelser og mere vedvarende energi.

 

Elsektoren er præget af sukkerindustrien, som i dag leverer halvdelen af landets elproduktion fra lokale industrielle kraftværker, der fyrer med kul og restprodukter fra sukkerproduktionen. Resten af landets elproduktion leveres hovedsagelig fra dieselkraftværker ejet af det nationale elselskab Central Electricity Board (CEB).

 


 

Opdateret 17-07-2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe eller Jesper Troelsgaard Werling

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096