Energisparebeviser - hvad kan vi lære af udlandet?

Ea Energianalyse har analyseret ordningerne for energisparebeviser i Storbritannien, Frankrig og Italien. Formålet har været at undersøge, hvad Danmark kan lære af disse lande, hvis den danske energispareindsats skal drejes i retning af omsættelige energisparebeviser.

 

I Storbritannien, Frankrig og Italien er der flere års erfaringer med at anvende energisparebeviser. I Frankrig og Italien er der egentlige omsættelige beviser, som frit kan handles. I Storbritannien er det kun forpligtigelsen til at realisere energibesparelser, som de forpligtede parter kan handle med.

Vores analyse har vist:

 

  • At en børs for energisparebeviser kan fungere i praksis

  • At det kan være hensigtsmæssigt at inkludere besparelsernes levetid og CO2-indholdet i brændslet og evt. andre energipolitiske aspekter, når effekten af besparelserne skal opgøres

  • At det virker uhensigtsmæssigt at anvende en rentefod til at tilbagediskontere
    de fysiske energibesparelser

  • At standardløsninger og energibesparelser i husholdninger er dominerende i Storbritannien, Frankrig og Italien

  • At det foretrukne virkemiddel er tilskud

  • At energibesparelser på transportområdet kan indgå i en ordning for energisparebeviser.

Erfaringerne fra projektet indgik sammen med erfaringerne fra evalueringen af den danske energispareindsats fra 2008 i en bred energipolitisk vurdering af den fremtidige danske energispareindsats.

 

Indlæg om energisparebeviser

 

Projektet er udført for Energistyrelsen i perioden maj - november 2007.

 

 

 

Opdateret 17-07-2015

Yderligere information:

 

Downloads:

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096