EcoGrid.dk - Steps towards a Danish power system with 50 per cent wind energy

Ea Energianalyse deltager i samarbejde med både forskere, eksperter og industri i EcoGrid.dk-projektet under forskningsprogrammet ForskEl. Projektet omhandler udviklingen af det danske elsystem med henblik på indpasning af 50 pct. vindkraft og inddrager aspekter som markedsudvikling og overførselskapacitet.

 

Projektets første fase blev afsluttet i april 2009 og beskrev forskellige løsninger til systemarkitektur, markedsudvikling samt muligheder for indførelse af nye virkemidler.

 

Projektet indeholder desuden overvejelser over realtidsmarked og en sammen-hængende national smart-grids-strategi.

 

 

 

Opdateret 27.10.2017

Yderligere information:

 

Læs mere:

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096