50 pct. vindkraft i Danmark i 2025

Ea Energianalyse har i foråret 2007 i samarbejde med SEAS-NVE gennemført et analysearbejde for Vindmølleindustrien med fokus på at kvantificere fordele og ulemper ved at udbygge vindkraftproduktionen i Danmark, så den udgør 50 pct. af det danske elforbrug i 2025. I analysen har vi vha. elmarkedsmodellen Balmorel modelleret to fremtidsscenarier for Danmark og vores nabolande frem til 2025 – et markedsreferencescenarie og et scenarie med 50 pct. vindkraft – og estimeret de samfundsøkonomiske omkostninger herved.

 

Analysen medtager beregninger af omkostninger til infrastruktur, miljøgevinster og andre økonomiske forhold. Desuden behandles muligheden for at håndtere 50 pct. vindkraft i det nordiske elmarked, vindkraftens indflydelse på forsyningssikkerheden samt de danske rammevilkår for investeringer i vindkraft.

 

Analysen er opdateret i juni efter Vindmølleindustriens seminar den 23. maj 2007.

 

Se indlæggene fra præsentationen af rapporten på Vindmølleindustriens seminar "50 pct. vind i 2025" den 23. maj 2007 her:


 

 

Opdateret 17-07-2015

Yderligere information:

 

Downloads:

 

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096