Nordvind – koordinering af vindkraftudbygning i de nordiske lande

Nordvind er et projekt under Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for fornybar energi. Nordvind- arbejdsgruppen består af myndighedsrepræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ea har været projektsekretariat fra 2006 til udgangen af 2008.

 

Om projektet

Nordvind arbejder for en samordning af vindkraftudbygningen i Norden gennem erfaringsdeling og fælles problemløsning. Projektet omfatter vindkraftudbygning både på landjorden og på havet. Udgangspunktet er myndighedernes planlægning og procedurer for behandling af vindkraftprojekter, men de øvrige vilkår for vindkraftudbygning i Norden, som netplanlægning, nettilslutning og markedsdesign, indgår også i arbejdet.

 

Workshop for lokale planlæggere 2008

Nordvind afholdt den 26.-27. november 2008 en workshop ved Landskrona for lokale vindkraftplanlæggere i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hovedtemaet på workshoppen var arealplanlægning i forbindelse med vindkraftudbygning med berøring af undertemaer som håndtering af landskabskonflikter og nabokonflikter, tekniske problemstillinger og strategisk planlægning. Se mere om workshoppen samt præsentationerne fra workshoppen på projektets hjemmeside www.nordvind.org.

 

 

Opdateret 17-07-2015

Yderligere information:

 

Nordvinds arbejde er beskrevet nærmere på hjemmesiden www.nordvind.org

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096