RECaBS - Samfundsmæssige konsekvenser af vedvarende energi

Projektet "Renewable Energy Costs and Benefits to Society" (RECaBS) blev iværksat af det Internationale Energiagenturs programområde for udbredelse af vedvarende energi (RETD).

 

Hovedformålet med RECaBS-projektet var at undersøge konsekvenserne af at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder i forhold til traditionelle teknologier på en veldokumenteret og gennemskuelig måde. I analyserne blev den økonomiske værdi af forskellige eksternaliteter, fx luftforurening, systemindpasning, forsyningssikkerhed og beskæftigelse indregnet.

 

Et hovedresultat af projektet var en webbaseret interaktiv REcalculator. Projektet blev lanceret i november 2006 og afsluttet i oktober 2007.

 

 

Opdateret 2-06-2016

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096