Impact of CO2 quota allocation to new entrants in the electricity market

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU's kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til nye anlæg kan sammenlignes med et investeringstilskud til brunkul, kul og gas. Dette tilskud er betydeligt, især i Tyskland. Det velfærdsøkonomiske tab ved kvoteallokering er i rapporten beregnet til ca. 5 mia. Euro for Tyskland og de nordiske lande ved en kvotepris på 20 Euro/ton.

 

Projektet er udført for Miljøstyrelsen. Analyserne er udført ved hjælp af bl.a. elmarkedsmodellen Balmorel.

 

 

 

Opdateret 1-11-2017

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096