Fremtidsstudie om klimaændringer og energisystemet

Klimaændringer vil medføre alvorlige konsekvenser, men hvordan vil selve energisystemet blive påvirket?

 

Optensys og Ea Energianalyse har analyseret en række forhold, som kan forventes at påvirke udviklingen i energisystemet på lang sigt - og sammenlignet disse mulige ændringer med påvirkningen fra klimaændringerne.

 

De gennemsnitlige ændringer i temperatur, vindforhold og nedbør vil kun få marginal betydning for energisystemet. Andre økonomiske og teknologiske ændringer vil langt overskygge betydningen af klimapåvirkningen.

 

Hvis hyppigheden af ekstreme klimahændelser stiger, kan det til gengæld få store konsekvenser. Ekstreme klimahændelser kan være storme, tørke og ekstrem nedbør. Energisystemet er følsomt over for sådanne hændelser, som kan true forsyningssikkerheden. Klimaforskerne er imidlertid ikke tydelige i deres beskrivelse af udsigterne til flere ekstreme klimahændelser.

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096