Værdisætning af prisfølsomt elforbrug

Hvilken værdi har det, at der er elforbrug, som er prisfølsomt? I dette projekt er der blandt andet anvendt Balmorel-modellen til at beregne værdien af det prisfølsomme elforbrug, idet der er anvendt en såkaldt Monte Carlo-metode, hvor der er testet 100 sandsynlige tilfælde. Analyserne viser, at den store værdi af prisfølsomme elforbrug fremkom i de 5 pct. af tilfældene, hvor kombinationen af tilgængelig vandkraft, vindkraft og forbrugets størrelse gjorde systemet særlig anstrengt. Det er også analyseret, hvordan ikke alene spotprisen, men også andre dele af den samlede elpris, ideelt set, burde variere over døgnet. Dette ville øge forbrugernes incitament til at gøre deres elforbrug prisfølsomt.

 

Projektet er udarbejdet af RISØ, RAM-løse edb og Ea Energianalyse med støtte fra EFP-ordningen og Energinet.dk.

 

 

 

Opdateret 6-03-2017

Yderligere information:

 

Downloads:

 

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096