Opdateringer til “Technology Data for Individual Heating Installations"

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”.

 

Teknologikataloget har en vejledende funktion i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, hvor det skal sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde og vurderinger af forsyningssikkerhed, beredskab, miljø og markedsudvikling hos bl.a. de systemansvarlige selskaber, universiteterne, rådgivere og Energistyrelsen.

 

I projektet indsamles begrundede forslag til ændringer af kataloget fra dets brugere. De indkomne kommentarer sammenlignes, vurderes og verificeres, og på baggrund heraf revideres katalogets metodebeskrivelse.

 

Projektet løber fra marts til august 2019.Opdateret 16-07-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Anders Kofoed-Wiuff

 

Jakob Nørgaard Hansen

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096