Træpilleundersøgelse 2018

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2018. Ea Energianalyse gennemførte samme undersøgelse i 2016 (læs mere her).

 

Undersøgelsen viser, at træpilleforbruget i Danmark er godt en halv million ton højere end i 2016, hvilket bl.a. tilskrives, at omstillingen fra kul til biomasse på flere store anlæg er blevet fuldt indfaset fra 2017. Samtidig har der de senere år været stigende interesse hos private forbrugere for træpillefyrede ovne.

 

Undersøgelsen omfatter endvidere en undersøgelse af træpillepriser på det danske
marked.

 

Metode

Informationer til markedsoversigten stammer fra fire undersøgelser:

  1. Spørgeskemaundersøgelse til danske producenter, importører og forhandlere
    af træpiller.
  2. Importforespørgsel til et udvalg af danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel.
  3. Udtræk fra Energiproducenttællingen for 2018.
  4. Telefoninterviews med brancheaktører. 

Opgaven blev gennemført i perioden marts - oktober 2019.

 

Opdateret 23.10.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Morten Tony Hansen

 

Download:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096