PSS/E grid modellering i Vietnam

Projektets mål er at hente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen af at indlemme større andele af variabel vedvarende energi i det vietnamesiske elsystem. Denne viden kan bruges til enten at understøtte den simplificerede tilgang til grid-modellering der bruges i Balmorel, eller til at forbedre Balmorels scenarieanalyser ved at tilføje yderligere krav. Ved at inkludere detaljeret viden fra grid-modelleringen i Balmorel-scenarier brugt i ’Energy Outlook Report 2019’ tilføjes yderligere troværdighed og validitet til analysens resultater og de eksisterende bekymringer omkring de mere tekniske aspekter af at realisere store andele af vedvarende energi i det vietnamesiske energisystem afhjælpes.

 

Projektet er en del af det dansk-vietnamesiske Energy Partnership Programme (DEPP). Målet for udviklingsbestræbelserne er at gøre det vietnamesiske elsystem mere grønt gennem implementation af økonomisk optimeret politik og planlægning.

 

Projektet løber fra november 2018 til maj 2019.

Opdateret 15-03-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Nina Dupont

 

Mikael Togeby

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096