Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog med de indiske samarbejdspartnere.

 

Arbejdet inkluderede bl.a. en beskrivelse af udfordringer og muligheder forbundet med integration af vedvarende energi i stor skala i Indien; en oversigt over de planlægningsmæssige rammer og kompetencer, elmarkedsregulering og et overblik over hvilke modelværktøjer, der anvendes af nøgleinstitutioner. Desuden blev der i forbindelse med projektet lavet en beskrivelse af, hvordan Balmorel modellen bliver brugt i andre lande.

 

Projektet løb fra oktober til december 2018.


Opdateret 26-04-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096