KlimaVarmePlan 2020

Aarhus Kommune arbejder aktivt for at reducere byens klimaaftryk. Målet er at opnå CO2-neutralitet allerede i 2030, og frem mod 2050 skal energisystemet omstilles til 100% vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale målsætninger. Rammerne for de store fremtidige infrastrukturelle investeringer inden for fjernvarmen frem mod 2030 fastlægges i KlimavarmePlan 2020.

 

KlimaVarmePlan 2020 består af to dele: En politisk beslutning om et antal hovedscenarier for udviklingen af fremtidens fjernvarme i Aarhus, og en undersøgelse og planlægning af, hvordan udvalgte hovedscenarier kan realiseres.

 

Som led i den første del foretages tre overordnede undersøgelser:

 

  1. En driveranalyse, som skaber et gennemarbejdet billede af de udfordringer og drivere, som fjernvarmen i Aarhus står overfor
  2. En analyse af det fremtidige afsætningsgrundlag, som skaber et billede af den fjernvarmemængde, som Aarhus Kommune kan forvente at afsætte i fremtiden
  3. En analyse af mulige produktionsteknologier, som resulterer i et katalog over de relevante metoder til at producere fjernvarme i Aarhus.

Ea Energianalyse og PlanEnergi bistår AffaldVarme Aarhus Fjernvarme med input og sparring til driveranalysen; udarbejdelse af et teknologikatalog over relevante varmeproduktionsteknologier, samt bistand til at udvikle hovedscenarier, herunder sparring om og kvalificering af scenariedesign, input til scenarieforudsætninger inklusive elprisforløb, og assistance til EnergyPRO-beregninger.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til juni 2019.Opdateret 14-05-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096