Driftsstrategi for damvarmelager i Høje Taastrup

I Høje Taastrup planlægges etablering af et damvarmelager, hvilket kendetegnes ved et effekt/lagervolumen-forhold, hvor op- og afladning kan strække sig over dage og uger. Dette står i modsætning til de eksisterende lagre, der kun har en tidshorisont på en til to dage.

 

For at realisere driftsnytten, skal varmelageret indgå i den daglige lastfordeling af Varmelast.dk. Der skal derfor fastlægges en driftsstrategi for, hvordan lageret udnyttes bedst muligt – set i flere døgns perspektiv.

 

I projektet etableres et katalog over metoder til inkludering af damvarmelageret i lastfordelingen. Relevante aktører inddrages løbende, så der tages højde for de forskellige udfordringer i lastfordelingen i de forskellige sæsoner.

 

Projektet udføres i samarbejde med VEKS og Varmelast.dk, og løber fra september 2018 til april 2019.

Opdateret 15-03-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

Hans Henrik Lindboe

 

Katja Jensen

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096