Gasscenarier 2018

Naturgasforbruget i Danmark har været aftagende i de seneste 15 år, og det vurderes overvejende sandsynligt, at faldet vil fortsætte.

 

I dette projekt opstillede Ea Energianalyse tre scenarier for naturgasforbruget i Danmark.

 

  • Ambitiøs grøn
  • Elektrificering
  • Moderat grøn

 

I ’Ambitiøs grøn’ og ’Elektrificering’ scenarierne var det en forudsætning, at den grønne omstilling fortsætter, så Danmark er helt uafhængig af fossile brændsler i 2050. Forskellen på de to scenarier lå i, at elektrificering og el-lagring spillede en større rolle i Elektrificering-scenariet. I Scenariet ’Moderat grøn’ var den grønne omstilling langsommere, så kun ca. halvdelen af det danske gasforbrug var omlagt til grøn gas i 2050.

 

Analysen viste, at gasforbruget i 2030 var lavere i alle tre scenarier sammenlignet med i dag. I Ambitiøs grøn var forbruget i 2030 ca. 37% lavere end i dag, i Elektrificering var det faldet med 46% og i Moderat grøn med 29%.

 

Projektet blev udført for HMN Naturgas og løb fra juni til september 2018.


Opdateret 7-06-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Nina Stokkendal Poulsen

 

Hans-Henrik Lindboe

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096