Mobilitet som en service og grønnere transportsystemer i en nordisk sammenhæng

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2- og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a Service (MaaS) applikationer eller separate tjenester som bildeling, giver kunderne et alternativ til ejerskab og brug af et privat køretøj.

 

På vegne af Nordisk Ministerråds Klima- og Luftgruppe (KOL) og i samarbejde med Gaia Consulting, undersøgte Ea Energianalyse potentialet for fælles mobilitetstjenester, der kan reducere emissionerne såvel som køretøjernes kørte kilometer (VKT). Ea Energianalyse modellerede udviklingen af persontransporten i de nordiske lande frem til 2050 under forskellige scenarier. Modelarbejdet blev udført ved hjælp af PETRA og en personbilmodel.

 

Projektet blev udarbejdet fra juni 2018 til oktober 2018.

Opdateret 10.05.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096