Røggaskondensering på Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af to træflisfyrede blokke, KKV7 og KKV8, hvor KKV7 blev idriftsat i 1987 og KKV8 i 1999. Værket blev oprindeligt etableret af Junckers Industrier for at levere procesdamp til produktionen af trægulve, men ejes i dag af VEKS. KKV begyndte ultimo 2013 at levere fjernvarme til VEKS-systemet.


VEKS gennemførte i 2017 et strategiprojekt for Køge Kraftvarmeværk, der bl.a. anbefalede, at der bør gennemføres en business-case for etablering af røggaskondensering på KKV8 for at effektivisere og fremtidssikre værket. VEKS igangsatte derfor i 2018 et projekt, der skal modne røggaskondenseringsprojektet med henblik på at træffe investeringsbeslutning i 2019. COWI står for det tekniske design i projektet, mens Ea Energianalyse er ansvarlig for de økonomiske analyser.

 

Projektet løber fra juni 2018 til december 2019.

Opdateret 25-04-2019

Yderligere information

 

Kontakt: Jesper Werling

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096