Scenarieanalyse af investeringsstrategi for Fjernvarme Fyn

Fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet er i dag hovedsagelig baseret på varmeproduktionen fra fire produktionsenheder. En af disse er Fynsværket Blok 7, der blev idriftsat for snart 30 år siden i 1991. Der skal derfor inden for kort tid tages beslutning om investering i levetidsforlængelse, såfremt blokken skal drives videre.

 

I dette projekt gennemførte Ea Energianalyse scenarieberegninger for udvikling af fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet for perioden 2018 til 2040. Fem scenarier blev analyseret med el- og fjernvarmemarkedsmodellen Balmorel, for at finde det billigste biomassealternativ. Modelresultaterne indgik derefter i en økonomisk sammenligning af scenarierne.

 

Projektet løb fra februar til august 2018.


Opdateret 25-04-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Hans-Henrik Lindboe

 

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096