Undersøgelse af potentialet for havvind i Østersøregionen under Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) initiativet

EU-initiativet Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) har til formål at opnå et åbent og integreret regionalt energimarked for elektricitet og gas i Østersøregionen og herunder bl.a. fremme bæredygtig energiudvikling. Som led i bestræbelserne på at etablere samarbejder om VE-udvikling i regionen, har BEMIP også til hensigt at undersøge potentialet for havvind som en drivende kraft i den økonomiske udvikling i området.

 

Potentialet for havvind i Østersøen afhænger ikke kun af vindpotentialer og ​​egnede lokaliteter, men også af tilgængeligheden af ​​tilstrækkelig netkapacitet, rammerne for net udvikling, markedsforhold og lovgivningen i de omkringliggende medlemslande. Projektet, der gennemføres i samarbejde med COWI og THEMA Consulting Group (projektleder), har til formål at analysere alle disse aspekter og give input til en køreplan for en koordineret strategi for produktion af havvind i Østersøregionen.

 

Ea Energy Analyses vil bidrage med sin ekspertise inden for elmarkedsmodellering og markedsreguleringsanalyse samt med viden og data indsamlet i flere tidligere projekter udført i Østersøregionen. Balmorel-modellen bruges til at simulere udviklingen af fremtidens energisystem i forskellige scenarier.

 

Projektet løber fra januar 2018 til juni 2019.

 

Opdateret 15.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff eller János Hethey

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096