Teknisk assistance til Energistyrelsens ’Energy Country Program and Projects’ (ECPP)

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip.

 

Energistyrelsen samarbejder under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’, regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere konkret sker dette ved teknisk assistance inden for temaerne vedvarende energi, energieffektivisering og reduktion af CO2-emissioner, med henblik på at styrke kapacitetsopbygningen i partnerlandene Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, USA, og Vietnam.

 

Energistyrelsen har til det formal indgået en 3-årig rammeaftale med et konsortium bestående af Ea Energianalyse (lead), COWI, Viegand Maagøe, DTU og Enerdata.

 

Ea Energianalyse agerer Technical Assistance Coordinator på vegne af konsortiet og koordinerer tilvejebringelsen af teknisk specialistviden på efterspørgsel fra Energistyrelsens partnerlande med det formal at give partnerlandenes organisationer adgang til relevant viden og færdigheder – international og lokalt.

 

ECPP-rammekontrakten dækker perioden januar 2018 – december 2020.

 

 

Opdateret 28.03.2019

Yderligere information:

 

Link til Energistyrelsens samarbejdslande

 

Kontakt: Mikael Togeby og Kirsten Dyhr_Mikkelsen

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096