Solrød Biogas: Forøgelse af varmeproduktionen


Solrød Biogas blev idriftsat i 2015 og producerer biogas på basis af husdyrgødning, industriaffald fra bl.a. det nærliggende CP Kelco og tang fra Køge Bugt. Gassen transporteres via en gasledning til gasmotor og kedelanlæg, der er ejet af VEKS og placeret hos Solrød Fjernvarme.

 

Solrød Biogas har haft stor succes og producerer nu mere biogas end først forventet. Derfor har Solrød Biogas og VEKS i fællesskab gennemført et projekt om opgradering af kedelanlægget hos Solrød Fjernvarme, så varmeproduktionen på biogas kan forøges.

 

Ea Energianalyse bistod i projektet VEKS med vurdering af business casen for investeringen og med økonomiske analyser og dokumentation.

Projektet blev gennemført fra november 2017 til marts 2018

Opdateret 22-08-2018

Yderligere information:

 

Kontakt: Jesper Werling

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096